De voordelen van BIM waar u van profiteert

BIM is een procedure waarbij één centraal intelligent 3D-model wordt gebruikt tussen alle partijen (zoals architecten, installateurs, constructeurs) en gedurende het gehele proces. Doordat ontwerpen, visualisatie, simulatie en samenwerking mogelijk worden gemaakt zorgt ervoor dat op innovatieve wijze minder fouten worden gemaakt tijdens het gehele bouwproces.  BIM levert meer kwaliteit zowel tijdens het ontwerpproces als tijdens de uitvoering.  Daar profiteert u direct van!

Alle vereiste en benodigde informatie over objecten, materialen en eigenschappen worden digitaal, uitwisselbaar en centraal bereikbaar opgeslagen. Hierdoor ontstaat eenduidigheid en worden onjuistheden, onduidelijkheden en onvolkomenheden in het voortraject herkend, onderkend en daardoor voorkomen. Door de continue communicatie tussen de ontwerp partijen wordt het proces éénmalig doorlopen en worden correctie werkzaamheden achteraf tot een minimum beperkt.

Tijdwinst

U realiseert een kortere doorlooptijd met een efficiënt proces. Integrale afstemming tussen partijen en leveranciers dragen bij dat een project eerder afgerond wordt.

Het BIM-model bevat alle intelligentie die nodig is om de hoeveelheden één op één te kunnen genereren, waardoor er niet alleen tijd wordt bespaard, maar ook eventuele wijzigingen kunnen nauwkeuriger met de opdrachtgever besproken worden.

Reductie kosten

U bespaart bouw- en engineeringskosten omdat met BIM in een vroeg stadium alle knooppunten in een 3D-model integraal zijn opgelost. Dit scheelt u tijd en geld al direct bij de start.

De BIM-methode biedt vele mogelijkheden om eventuele problemen en knelpunten in een ontwerp in een vroeg stadium boven water te krijgen. De kans op faalkosten zijn met BIM hierdoor ca. 5-10% lager dan bij een traditioneel proces.

Informatie

Door BIM heeft u een schat aan informatie die de diepgang van een traditionele bouwvoorbereiding overstijgt. Alle relevante informatie zoals de functionele en fysieke karakteristieken van het gebouw worden centraal opgeslagen.

Doordat er veel data beschikbaar is zal er in de alle fases veel tijd en kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie aanzienlijk gereduceerd. De bouwkosten worden tevens voor u nauwkeuriger bepaald.

Directe communicatie

Helder, transparante communicatie door korte lijnen. Eén aanspreekpunt in onze organisatie waardoor u doeltreffend met alle partijen kunt samenwerken. We bewaken voor u de ontwikkeling van het project.

Het 3D-model met daaraan gekoppeld de materiaalstaten en de hoeveelheden is een uitstekende informatiebron. De informatie levert veel voorkennis voor de uitvoerende partij. Door de ontwerpcoördinatie en samenwerking van de verschillende disciplines wordt in één doorloop direct het juiste eindresultaat bereikt.

98

BIM-projecten

1354

koppen koffie

12368

Geprinte sheets

625

Klanten

Berry van den Broek
Projectmanager / BIM-manager
Als BIM-manager kan ik u helpen met vragen over wat onze werkmethode met BIM voor u kan betekenen. U bent ook van harte welkom bij ons op kantoor.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem nu contact op met Berry voor uw vragen of voor een vrijblijvende offerte. Dit kan via ons algemene telefoonnummer (010) 417 77 14 of via onze contactpagina. We horen graag van u!

Bent u al op de hoogte van alle extra’s die wij u kunnen bieden?

Virtual reality rendering: zien is geloven

Met het gebruik van BIM beschikken we al in een vroeg stadium over een digitaal 3D gebouwmodel. Dit biedt kansen voor het presenteren van een driedimensionaal ontwerp. Door de vele sprongen die worden gemaakt op gebied van virtual reality is het ook mogelijk om een optimale ruimtelijke beleving aan te bieden aan opdrachtgevers en gebruikers. Dit biedt onze opdrachtgevers de kans een overtuigend beeld van het (eind)resultaat te zien.

Zo kan direct, op een overtuigende manier, de toekomstige bouw van een project worden ervaren. De virtual reality-technologie vernieuwt dus de betrokkenheid van de klant want op deze wijze kan nauwkeurig gezien worden wat de klant of opdrachtgever krijgt. Eén visualisatie of tekening zegt soms meer dan duizend woorden.

3D-scan: een schat aan informatie

De pointcloud vormt een 3D-scan van ruwe meetdata die onmogelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. U ontvangt hiermee een schat aan data die als basis fungeert voor de verdere planuitwerking. De foutmarge is nihil en kan sneller worden uitgevoerd dan een traditionele inmeting.

Door de nauwkeurige maatvoering verkleinen we voor u de kans op faalkosten. Daarnaast kan je op ieder moment in het bouwproces teruggrijpen naar de bestaande situatie.

Beter vooraf nauwkeurig ingemeten dan achteraf gecorrigeerd.

We tekenen voor u ook gebouwinstallaties in 3D uit

Directe integratie van constructies, installaties en de bouwkundige onderdelen van een gebouw zorgt ervoor dat de onderlinge relatie direct inzichtelijk is. Door de inbreng van nieuwe technieken en slimme efficiënte constructies resulteert dit voor u in ambitieuze projecten, integraal ontwikkeld tot in detail. Zo wordt uw project duurzaam innovatief maatwerk en krijgt u altijd wat u beoogt.

Realtime rendering: de volgende stap in 3D-visualisaties

Realtime rendering zorgt ervoor dat wij onze opdrachtgevers en / of het bouwteam op een interactieve manier de mogelijkheid kunnen bieden om gedurende het ontwerpproces de gebouwde omgeving te laten ervaren. Bureau Bouwkunde biedt u de mogelijkheid om op een interactieve manier door een hoog kwalitatief virtueel model te navigeren. Zo krijgt u beter dan ooit een goed inzicht in de uitstraling van het nog te bouwen gebouw.

Daarnaast kunnen wij planaanpassingen direct inzichtelijk maken door middel van een ‘live link’ met onze BIM-software en zo heeft u altijd verbluffende visualisaties. Hiermee verandert uw rol als opdrachtgever en behalen wij voor u met dit krachtige instrument altijd het gewenste resultaat.  

Wat kunnen we voor u betekenen?

Neem nu contact op met Nils voor al uw vragen over bovengenoemde diensten. Dit kan via ons algemene telefoonnummer (010) 417 77 14 of via onze contactpagina. We horen graag van u!
Nils van der Waal
Architect & projectleider
Heeft u vragen over de extra's die we u kunnen bieden? Neem dan vrijblijvend contact op. U bent ook van harte welkom voor een live demonstratie bij ons op kantoor.