Total Engineering: alle disciplines onder één dak

Bouwmanagement

 

Bouwprojecten vragen om een adequate ondersteuning en juiste adviezen. Dit doen wij vanuit onze ruime technische kennis van het ontwerp- en bouwproces.. Hierdoor krijgt u altijd het beste resultaat.

Planuitwerking

 

 Onze combinatie van BIM en Total Engineering waarborgt continuïteit, reduceert faalkosten en verhoogt de snelheid en kwaliteit van het proces en project. Dit levert u duidelijk en aantoonbare voordelen op.

Plantoetsing

 

 De bouwwereld is een wereld vol regels en eisen voor uw kwaliteit en veiligheid. Wij toetsen uw plan aan deze regelgeving en aan nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier voldoet uw plan aan alle normen.

Ontwerpmanagement

Tijdens het ontwerpmanagement zijn wij continu gefocust op het doorontwikkelen van het door de architect geschetst ontwerp. Belangrijk is hierbij de vertaling van de schetsen naar de definitieve ontwerptekeningen. Wij zorgen ervoor dat een idee of conceptueel plan bouwkundig gezien realistisch wordt uitgewerkt.

Kostenmanagement

Eindverantwoordelijkheid voor het overzicht van de kosten is een onmisbare dienst die wij binnen bouwprojecten verlenen. De bewaking en controle vind plaats gedurende het gehele bouwproces. Meer en minderwerk is daar een onderdeel van.

Directievoering

Onze managers fungeren als directievoerder waarin de manager verschillende rollen op zich neemt. Zowel als bewaker van het contract, de kosten en verdiensten, de projectorganisatie en het bewaken van kwaliteit, planning, administratie en de veiligheid op de bouw.

Procesbewaking & sturing

De omvang en de complexiteit van bouwprojecten zijn toegenomen en de regelgeving is de laatste jaren uitgebreid. Een bouwproject is tegenwoordig een complexe opgave: esthetiek maar ook techniek, functionaliteit en logistiek. Door onze jarenlange (bouw)ervaring kunnen wij het proces bewaken en waard nodig aansturen.

Advisering & toezicht

Complexe (bouw)projecten vragen om een adequate ondersteuning en juiste adviezen. Bureau Bouwkunde is een onafhankelijk facilitair bouwkundig bureau. Sinds de beginjaren hebben we steevast hetzelfde doel: het garanderen van een betere begeleiding en beheersing van het ontwerp- en bouwproces.

Bouwkundige (BIM) uitwerking

Deze werkwijze zorgt ervoor dat innovatieve wijze minder fouten worden gemaakt tijdens het gehele bouwproces. Eén 3D-model zorgt voor een efficiënte communicatie.

Bestekken (Stabu)

Onmisbaar tijdens een bouwproces is de bestekvorming. Een dergelijk kwaliteitsdocument zorgt ervoor dat u exact krijgt wat u vraagt. Algemene eisen worden vastgelegd en kwaliteitseisen en materialen worden bepaald

Kostenraming

Niet geheel onbelangrijk: de kosten. Om een globale raming van de te maken kosten zo realistisch mogelijk in te schatten maken wij gebruik van onze ruim 25 jaar ervaring en verschillende geautomatiseerde methodes. Hoewel een kostenraming minder gedetailleerd is dan een begroting, geeft een kostenraming u veel inzicht. Zo weet u waar in kunt gaan investeren en wat uw exploitatiekosten kunnen gaan zijn.

3D scans & pointclouds

Met een 3D scans krijgt u direct inzicht in de bestaande situatie en wij kunnen dit verwerken tot een BIM-3D model. Zo worden er minder fouten gemaakt

Omgevingsvergunning (Wabo)

Voor uw bouwplan heeft u vaak een vergunning bij de betreffende gemeente nodig. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij uw bouwaanvraag d.m.v. een omgevingsvergunning efficiënt aanvragen. Zo ontzorgen wij u!

Conditiemeting & onderhoud

Gebouwen hebben onderhoud nodig. Materialen en elementen van een gebouw slijten. Onze inspecteur legt dit vast in een conditiemeting gecombineerd met een onderhoudsplan. Dan weet u gelijk welke kosten in de toekomst worden verwacht. Zo blijft u een goed gebouw houden.

Brandveiligheid

Brandveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van de bouwregelgeving. Door uw ontwerp of gebouw vroeg te laten toetsen voorkomt u problemen en heeft u een veilig pand wat voldoet aan alle eisen. Onze Fire Safety Engineer vertaald een dergelijk onderzoek overzichtelijk in een rapport.

Risicoanalyse

Bouwen levert automatisch bepaalde risico’s met zich mee. Door onze ervaring met een verscheidenheid van projecten kunnen wij dergelijke risico’s inzichtelijk maken d.m.v. het opstellen van een bouw- en veiligheidsplan. Dergelijke plannen zijn vaak noodzakelijk voor uw omgevingsvergunning.

Veiligheid op locatie

Het toezien op veiligheid in de bouw bestaat uit verschillende onderdelen. Iedereen heeft te maken met brandveiligheid. Als architect, als aannemer, maar natuurlijk uiteindelijk de eindgebruiker. Wij toetsen aan een strikte regelgeving. Zodat de brandveiligheid optimaal is. Ook controleren wij de veiligheid van uw team op de bouw.

Bouwbesluittoetsing

Wij toetsen uw bouwplan om de aanvraag van uw vergunning zo goed mogelijk te laten verlopen. Bij de aanvraag van een bouwvergunning of omgevingsvergunning dient u aan de gemeente te kunnen overleggen dat uw aanvraag aan het huidige bouwbesluit voldoet.

Het beste resultaat

voor uw project 

Bureau Bouwkunde Nederland levert u technisch maatwerk door zowel Total Engineering als losse diensten aan te bieden. Iedere klant is namelijk anders. Heeft andere wensen, ideeën en een eigen verhaal. 

Uw wensen vertalen we altijd naar een dienstenpakket op maat gecombineerd met de kwaliteit waar Bureau Bouwkunde Nederland voor staat.

 

Onze klanten geven ons gemiddeld een:

8.7

Zoveel procent raadt ons aan bij derden:

94

Bent u benieuwd wat onze meerwaarde voor uw project is?