Damen Shiprepair (Fase 2)

2015 | SchiedamOpdrachtgever Damen Shiprepair Rotterdam
Architect Marijn Droog
Directievoerder Bureau Bouwkunde
Onze opdrachtgever Damen Shiprepair Rotterdam had de ambities om de locatie in Schiedam grootschalig te renoveren. Het onderbrengen van alle reparatiewerven onder een gezamenlijke board heeft een directe invloed gehad op de ruimtebehoefte in het hoofdkantoor. Gedurende het gehele bouwproces is Bureau Bouwkunde technisch begeleider en directie-voerder geweest, die in samenwerking met opdrachtgever en de architect, de realisatie van het project proactief heeft bewaakt. Het bijzondere aan dit project is dat alle werkzaamheden binnen het kantoor gecontinueerd zijn tijdens alle bouwprocessen. Voorafgaand aan de eerste fase heeft Bureau Bouwkunde de volledige bouwkundige opname van de bestaande situatie uitgevoerd. Hierdoor werd in een vroeg stadium duidelijk welke investeringen nodig waren voor een haalbaar plan. Volgens onze visie ‘creatieve vrijheid voor de architect’ hebben wij vervolgens DroogBuro en DSR begeleid tijdens het gehele proces:
– advies DO
– bouwvoorbereiding
– uitvoeringstekeningen
– vergunningsaanvraag
– bouwbegeleiding
– directievoering
Door het gebruik van BIM-software konden we de bouwkundige knelpunten / uitdagingen al vroeg in het proces te constateren en kon het project binnen de gestelde termijn gerealiseerd worden. Doordat we altijd alle communicatie hebben gedocumenteerd konden we het gehele proces bewaken en ondersteunen. Bij de uitwerking staat de wens van de opdrachtgever altijd centraal en wordt de uit­voering van het plan binnen dit kader bewaakt en getoetst aan de volgende GOTIK aspecten:
–  Geld: Wat zijn verwachte kosten en opbrengsten?
-  Organisatie: Wie bereidt voor of werkt uit, wie beslist, wat zijn de bevoegdheden en beperkingen van deze personen of organisaties?
-  Tijd: Wat is de doelstelling, wanneer dient besloten te worden, wanneer is het project afgerond?
-  Informatie: Wie communiceert met wie, wat communiceert men, wanneer en met wie communiceert men, hoe wordt informatie verzameld en opgeslagen?
-  Kwaliteit: Wat is de doelstelling, wat wil men bereiken, en hoe wordt dat vastgelegd? Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Bel ons gerust of neem contact op via onze contactpagina.