Top 4 toegevoegde waarden van een bouwkundig adviesbureau

Top 4 toegevoegde waarden van een bouwkundig adviesbureau

4 januari 2023

De top 4 toegevoegde waarden van een bouwkundig adviesbureau illustreert hoe snel de ontwikkelingen in de bouwbranche gaan. De toekomst van de bouw is kennisintensief en digitaal. Bureau Bouwkunde focust zich op het voor de troepen uit lopen door voortdurende ontwikkeling van de kennis en kunde.
 

1. Brede bouwkundige kennis en specialismen

In ons team adviseurs is alle kennis verzameld die nodig is voor de techniek van het bouwen, in brede zin. Enerzijds verzorgen wij bouwkundige planuitwerking in BIM, in alle fasen van het bouwproces. Onze BIM specialisten geven ook desgewenst advies bij het inrichten en bij de kwaliteitscontroles van de BIM processen van opdrachtgevers.

Anderzijds houdt onze bouwkundige adviesgroep zich bezig met brede faciliterende werkzaamheden: plantoetsing, bestekken, bouwkosten, bouwveiligheids- en brandveiligheidsplannen, duurzaamheidsadvies en bouwmanagement.

Binnen een project dat binnen de bouw per definitie multi-disciplinair is, heeft een opdrachtgever altijd één aanspreekpunt die de processen stroomlijnt. Wij kunnen bovendien altijd breed meekijken naar aangrenzende kennis die in de loop van een traject van toegevoegde waarde zou kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld bouwveiligheid, brandveiligheid, duurzaamheidsprestaties, prestatiemodellen en een collegiale toets van het BIM proces.
 

2. Het bouwkundig advies is vernieuwend

De bouwbranche stond tot voor kort bekend als traditioneel maar is inmiddels één van de meest vernieuwende sectoren. Dat kan ook niet anders; de grote vraagstukken van deze tijd raken aan het bouwen: hoe verduurzamen we de gebouwde omgeving en bouwen we tegelijkertijd voldoende betaalbare woningen.
 

Wet- en regelgeving kunnen de ontwikkelingen en actualiteit maar nauwelijks bijhouden. Onze specialisten doen dit wél en gaan altijd een stap verder.

 
Wet- en regelgeving vormen de basis voor de oplossingen die wij kunnen bieden, maar daarnaast nemen wij altijd de actualiteit mee en adviseren wij oplossingen die misschien niet direct voor de hand liggen. Maar die bijvoorbeeld wel kostentechnisch gunstiger of duurzamer zijn.

Wij integreren tegelijkertijd alle vernieuwende oplossingen die digitalisering biedt in onze processen en producten. De toekomst van de bouw is duurzaam en digitaal. 
 

3. Als bouwkundig adviesbureau nemen wij een onafhankelijke positie in

Bureau Bouwkunde werkt voor een diverse groep opdrachtgevers, zoals architecten, aannemers, projectontwikkelaars. De vraag die ons wordt gesteld is hoe plannen en concepten haalbaar en maakbaar kunnen worden gemaakt. Wij gaan niet op de stoel van de architect zitten maar wij werken de plannen wel zodanig uit dat realisatie mogelijk wordt.

Vanuit onze diverse expertisen bieden wij adviezen aan en toetsen wij op de minimale eisen wet- en regelgeving. Waar mogelijk kunnen wij alternatieven voorleggen die verder gaan qua duurzaamheid of kostenefficiëntie, maar altijd haalbaar binnen de kaders van de opdracht.
 

4. Een bouwkundig adviesbureau verzorgt de regie van het BIM

In de gelaagdheid van een bouwkundig BIM model komen alle specialismen van partners die samenwerken in een bouwproject bij elkaar. Door de complexiteit van het digitale model, door de gelijktijdigheid van de diverse processen én de noodzaak tot standaardisering en protocollen is bouwen zeer kennisintensief geworden.

Door de aard van de bouwkundige specialisatie komen in ons BIM model de bijdragen van alle partijen samen en kunnen wij vanuit hier BIM regie en coördinatie uitvoeren.

Binnen ons team bouwkundig adviseurs zijn alle bovengenoemde aspecten vertegenwoordigd. We vertellen er graag meer over! Lees hier meer over onze dienstverlening.