Uitdagingen rondom de MPG berekening

Uitdagingen rondom de MPG berekening

16 mei 2024

Een MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouwen) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw woningen of kantoren verplicht. U kunt voor het maken van een MPG berekeningen bij ons terecht, neem gerust contact met ons op! Een MPG berekening is vrij complex en kan tijdrovend zijn. Bovendien is er in de praktijk rondom de methodiek nog een aantal hobbels te nemen. Hieronder bespreken wij een aantal van die uitdagingen rondom de MPG berekening.

De milieuprestatieberekening is een van de instrumenten die in Nederland zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de strengere wet- en regelgeving vanuit Europa. Het vertalen van dergelijke regelgeving naar concrete tools om hier uitvoering aan te geven is een complexe aangelegenheid. Het is daarom belangrijk om vanuit de praktijk steeds mee te blijven denken over hoe ‘passend’ de tools en methodieken zijn en hoe nauwkeurig de uitkomsten.

We gaan kort in op de MPG berekening zelf en vervolgens op een aantal uitdagingen rondom de methode.

 

MPG berekening

De MPG beoogt aan te geven wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Er geldt een grenswaarde voor nieuwe woningen van 0,8 (voor kantoren is dit 1,0). Concreet wil dit zeggen dat in een gebouw jaarlijks per vierkante meter gemiddeld niet meer dan 0,8 (of 1,0 voor kantoren) euro milieuschade mag ontstaan. Streven is om de MPG score stapsgewijs aan te scherpen, tot een halvering in 2030 en vanuit daar nog verder.

 

Hoe wordt de MPG berekend

Een MPG berekening is complex, onder meer omdat er een groot aantal variabelen in wordt meegenomen. Wij voeren de berekeningen uit met software van GPR waar veel standaarddata over materialen al in zijn meegenomen. Deze data zijn afkomstig uit de Nationale Milieu Database (NMD).

In deze NMD worden de LifeCycleAnalyses (LCA’s) van materialen verzameld. Gekwalificeerde deskundigen voeren voor ieder materiaal een LCA uit. De analyse resulteert in 11 indicatoren  voor de milieubelasting van een product (naar verwachting zijn dit er per 2025 19). Deze 11 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde, waarin de zogenaamde schaduwkosten worden uitgedrukt.

In de MPG berekening wordt de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw samengevoegd tot een totale Milieu Kosten Indicator (MKI). Er wordt hierbij ook rekening gehouden met materialen die vervangen worden tijdens de levensduur van een gebouw (75 jaar voor een woning, 50 jaar voor een kantoor).
Vervolgens wordt de totale som (MKI) gedeeld door deze levensduur en door het bruto vloeroppervlakte (bvo) van een gebouw. Dit is de uitkomt van de MPG berekening: een getal dat de schaduwkosten uitdrukt per m2 bvo per jaar.

 

Uitdagingen rondom de MPG berekening voor de toekomst

Zoals hierboven al aangegeven is het voornemen om de eis stapsgewijs scherper te stellen. In Europa is een steeds strengere wet- en regelgeving van toepassing voor de gebouwde omgeving, waardoor in Nederland onder meer prestatieberekeningen als MPG zijn ontwikkeld. Naast de MPG is bij vergunningaanvraag ook een BENG berekening verplicht, die de energieprestatie van een gebouw uitdrukt. Meer informatie over BENG kunt u vinden in dit artikel.

Door de steeds verdere aanscherping van de norm voor milieubelasting van materialen (MPG) kan een situatie ontstaan waarbij maatregelen die hier gunstig voor zijn, juist weer ongunstig kunnen uitpakken voor de energieprestatie van een gebouw (BENG). En andersom. Uitdaging voor de toekomst is het ontwikkelen van een methode waarbij milieu- en energieprestaties van gebouwen op een geïntegreerde manier worden gekwantificeerd.

Verdere uitdagingen zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid van nauwkeurige data, omdat de levenscyclus van een gebouw veel fasen omvat waarin veel veranderende aspecten (zoals veranderingen door technologische ontwikkelingen) een rol kunnen spelen. Daarnaast is de kwaliteit van de data uit de Milieudatabase niet altijd even betrouwbaar en gedetailleerd, bijvoorbeeld waar het gaat om innovatieve producten. Fabrikanten en leveranciers moeten overigens hun producten en materialen zelf laten certificeren en de milieuprestaties vastleggen in de NMD. Het belang van op duurzaamheid goed presterende producten wordt door de MPG prestatie-eis in de markt steeds groter.

 

bouwveiligheid

 

 

Ondersteuning 3D modellen

Het vertalen van het streven naar het halen van klimaatdoelstellingen naar realistische en juiste meet- en berekeningsmethoden is kortom een complexe aangelegenheid. Wij zullen de ontwikkelingen rondom de prestatieberekeningen op de voet volgen. Daarnaast verdiepen wij ons in het gebruik van 3D modellen ter ondersteuning op dit gebied. Wij stellen onze 3D modellen zodanig samen dat er eenvoudig materialen en hoeveelheden uit te halen zijn. Een MPG berekening is met behulp hiervan sneller te maken.

 

MPG Expertise binnen Bureau Bouwkunde

Binnen ons team is de expertise aanwezig om een nauwkeurige MPG berekening voor u te verzorgen . Wij kunnen u ook al in een vroege fase adviseren over ontwerp- en materiaalkeuzes en de impact van deze keuzes op bijvoorbeeld de milieu- en energieprestaties. Neemt u gerust contact met ons op, we vertellen er graag meer over.