De voordelen van BIM in het bouwproces

/De voordelen van BIM in het bouwproces

We worden vaak benaderd door zowel aannemers als architecten met de vraag wat nou de voordelen van het BIM-proces is ten opzichte van het traditionele bouwproces. Steeds meer bouwpartners raken overtuigd van de voordelen die wij kunnen bieden door middel van BIM. Toch zijn er ook partijen die nog onbekend zijn met álle voordelen van BIM ten opzichte van het traditionele bouwen.

Het traditionele bouwen

Veel bouwprojecten worden toch nog op de traditionele methode aanbesteed. Door de traditionele manier van aanbesteden zijn er veel onduidelijkheden en is de informatieoverdracht tussen de bouwpartijen niet consequent. Het proces wordt gekenmerkt een lineaire structuur waar opeenvolgend de betrokken partijen hun
Naast dat deze structuur niet efficiënt is, is het tevens kostbaar. Planningen worden niet gehaald en tijdens de uitvoering komen fouten of de nodige wijzigingen naar voren die in een eerder stadium opgelost hadden kunnen worden.

Voordelen met BIM in het bouwproces

Met BIM kun je in een vroeg stadium al ontwerpbesluiten maken, problemen detecteren en oplossen waardoor de uitvoering substantieel minder bouwfouten en/of ontwerpwijzigingen met zich meebrengt. Nieuwe inzichten of simpelweg discrepantie tussen tekeningen/ bouwpartijen of leveranciers kost tijdens de uitvoering uiteraard meer geld dan tijdens het ontwikkelen van het plan. Zowel de architect, aannemer als de opdrachtgever plukken hier de vruchten van. De kans op faalkosten met BIM zijn circa 5-10% beduidend lager dan tijdens een traditioneel bouwproces.

In het beginstadium wordt bij Bureau Bouwkunde uw plan direct efficiënt uitgewerkt met de informatie waar de aannemer op de bouwplaats nog profijt van heeft. Voor bestaande panden bieden wij u de mogelijkheid voor een 3D-scan aan waarmee in korte tijd een schat aan informatie beschikbaar is. Foutieve metingen behoren tot het verleden.

Onze opdrachtgevers kiezen geregeld voor een bouwteam waar de bouwkundige uitwerking, constructie en installatietechniek en in één 3D-model worden verwerkt.
Als BIM volledig is geïntegreerd in de ketensamenwerking is een integrale samenwerking mogelijk tussen alle betrokken bouwpartners. Deze integrale afstemming en ketenintegratie zorgen voor een daling van de faalkosten en een korter bouwproces.

BIM 3D-model

BIM 3D-model samenwerking tussen bouwkundig model en installatietechniek

Alle informatie die vroeger in een bestek werd verwerkt zoals geometrische gegevens, hoeveelheden, materialen en kozijnmerken kunt u nu in een 3D-model stoppen. Deze gegevens bevordert de onderlinge afstemming, voorkomt discrepantie in informatie en tekeningen, vermindert faalkosten, zorgt voor een kortere bouwtijd en geeft opdrachtgevers beter inzicht in het eindresultaat. Kortom, dankzij BIM wordt het hele ontwerp- en bouwproces vereenvoudigd en versneld.

Samenvattend kunt u stellen dat de volgende voordelen met BIM ten opzichte van traditioneel bouwen heeft die wij u, als Bureau Bouwkunde Nederland, kunnen bieden:

1. Tijdwinst
Door onze aanpak garanderen wij u: kortere doorlooptijd, een efficiënte werkwijze, integrale afstemming tussen partijen en leveranciers waardoor uw bouwproject eerder afgerond word.

2. Reductie faalkosten
Geen verlies van informatie zodat wij u een goede planmatige continuïteit garanderen. De kans op faalkosten met BIM zijn circa 5 -10% lager dan
tijdens een traditioneel proces.

3. Ketenintegratie
Eén centraal 3D-model waar alle benodigde informatie is gebundeld: zoals materialen, hoeveelheden, fabrikanten en maatvoering. Zo kunt u efficiënt de bouwkosten bepalen.

4. Directe communicatie
Heldere, transparante communicatie door het werken in één centraal 3D-model. Eén aanspreekpunt in onze organisatie waardoor u efficiënt met alle partijen kunt samenwerken

voordelen BIM voor architecten en aannemers

voordelen BIM voor architecten en aannemers

 

Total Engineering

Onze rol en kwaliteiten tijdens het bouwproces zijn te vergelijken met de vanouds bekende “Bouwmeester”. In deze rol zorgen wij voor u dat het bouwproject dus niet alleen technisch, financieel haalbaar is maar dat ook de planning gehaald wordt. Zo heeft u de totale controle over het project en proces.

Als u kiest voor Bureau Bouwkunde Nederland profiteert u niet alleen van de voordelen van BIM maar profiteert ook direct van onze werkwijze met Total Engineering. Deze werkwijze ontzorgt u tijdens het gehele bouwproces. Dit betekend dat wij de expertise in huis hebben zodat we u proactief en ondersteunend kunnen begeleiden tijdens het gehele proces. Van conditiemetingen, bouw- en ontwerp-management tot het schrijven van technische bestekken en bouwbesluittoetsing. Van schetsontwerp tot uitvoering en exploitatie. Door deze brede expertise garanderen wij een efficiënte begeleiding en beheersing van het ontwerp- en bouwproces. Hierdoor is er meer ruimte voor creativiteit voor de architect en worden de (bouw)risico’s voor de aannemer verlaagd.

Bent u geïnteresseerd om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend even contact op met Peter Houtman.

2018-04-24T19:04:51+00:00