Diensten2018-11-20T11:03:15+00:00

 Groenendaal 25B, 3011 SK Rotterdam     +31 (0)10 417 77 14     info@bureaubouwkunde.nl

Groenendaal 25B, 3011 SK Rotterdam        +31 (0)10 417 77 14

info@bureaubouwkunde.nl


Groenendaal 25B, 3011 SK Rotterdam

+31 (0)10 417 77 14

info@bureaubouwkunde.nl

Bureau Bouwkunde Nederland levert technisch maatwerk door zowel Total Engineering als losse diensten aan te bieden. Iedere klant is namelijk anders, met andere wensen, ideeën en een eigen verhaal.

Wij vertalen uw wensen naar een dienstenpakket op maat met het kwaliteitsniveau waar Bureau Bouwkunde Nederland voor staat.

Het proces

Voorlopig Ontwerp

Dit is de eerste ruimtelijke en esthetische uitwerking van een project. Met 3D visualisaties worden de ontwerptekeningen verduidelijkt. In deze fase is er gelegenheid voor aanpassingen. De opdrachtgever kan reageren op dit VO en eventuele wijzigingen en/of aanvullende wensen aangeven.

Definitief Ontwerp

Nadat alle aanpassingen en aanvullingen zijn besproken en in het ontwerp verwerkt, wordt het definitief ontwerp uitgewerkt. Alle relevante informatie zoals hoofdmaatvoering, toe te passen materialen, maar ook ruimtelijke relaties worden in het DO vastgelegd.

Vaak wordt een DO als “vooroverleg” bij een gemeente ingediend om het ontwerp alvast voor te leggen aan de welstandscommissie en te toetsen aan het bestemmingsplan. Dit kan geld en tijd besparen. Daarnaast kunnen eventuele procedures voor ontheffingen in een vroeg stadium worden ingezet.

Technisch Ontwerp / bestektekeningen

In deze fase wordt het DO verder technisch uitgewerkt. Dat is van belang voor de vergunningaanvraag, diverse verplichte berekeningen, maar ook eventuele offerteaanvragen bij aannemers of het opstellen van een contract tussen aannemer en opdrachtgever. Verdere uitwerking van de bouwtekening maakt een goede prijsberekening mogelijk. De tekeningen maken vervolgens onderdeel uit van de overeenkomst. Naast bestektekeningen worden detailtekeningen gemaakt. Die geven de aannemer inzicht in de details.

Uitvoeringsgereed Ontwerp

In deze fase worden werktekeningen gemaakt met alle informatie die nodig is om te starten met de bouw. Zaken als afmetingen van de kozijnen, hoeveelheden bakstenen,  aansluitingen van bijvoorbeeld de fundering, vloeren en kozijnen, moeten op de tekeningen staan.

Een idee of conceptueel plan
bouwkundig gezien realistisch uitwerken,
dat is wat wij voor u doen.

Bouwmanagement

Wij verzorgen het bouwmanagement in alle fasen van het bouwproces. Hierbij komt onze ruime technische kennis van het ontwerp- en bouwproces, goed van pas.

Advisering & toezicht2018-04-11T12:27:58+00:00

Complexe (bouw)projecten vragen om adequate ondersteuning en juiste adviezen. Dat is onze belofte als onafhankelijk facilitair bouwkundig bureau. Sinds onze oprichting hebben wij als doel het garanderen van een betere begeleiding en beheersing van het ontwerp- en bouwproces.

Procesbewaking & sturing2018-04-24T07:49:12+00:00

Een bouwproject is een complexe opgave waarin zaken als esthetiek, techniek, functionaliteit en logistiek bijeen komen. Daarnaast zijn de omvang en complexiteit van bouwprojecten toegenomen en de regelgeving uitgebreid. Wij zorgen voor het overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig.

Directievoering2018-04-11T12:27:08+00:00

Wij treden op als directievoerder en nemen de volgende taken op ons: contractbewaking, overzicht houden van kosten en verdiensten, projectorganisatie, kwaliteitsbewaking, planning, administratie en veiligheid op de bouw.

Kostenmanagement2018-04-24T07:49:47+00:00

Wij zorgen voor het overzicht van de kosten en dragen hier de eindverantwoordelijkheid voor. De bewaking en controle vindt plaats gedurende het gehele bouwproces. Meer en minderwerk is hier een onderdeel van.

Ontwerpmanagement2018-04-11T12:25:51+00:00

Hier ligt de focust op het doorontwikkelen van het door de architect geschetst ontwerp naar een definitieve ontwerptekening. Wij zorgen ervoor dat een idee of conceptueel plan bouwkundig gezien realistisch wordt uitgewerkt.

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

Omgevingsvergunning (Wabo)2018-04-11T12:30:51+00:00

Voor de uitvoering van uw bouwplan heeft u vaak een vergunning nodig bij de betreffende gemeente. Een partner met veel ervaring in deze procedures, bespaart u tijd en geld. Zo ontzorgen wij u!

3D scans & pointclouds2018-05-31T12:48:00+00:00

Met een 3D scan krijgt u direct inzicht in de bestaande situatie. Wij kunnen uw wensen en eisen tot een BIM 3D-model verwerken wat meer efficiëntie, betere communicatie en minder fouten betekent.

Kostenraming2018-04-11T12:29:49+00:00

Hoewel minder gedetailleerd dan een begroting, geeft een kostenraming veel inzicht. Dankzij jarenlange ervaring en het gebruik van geautomatiseerde methodes, zijn wij in staat de kosten zo realistisch mogelijk in te schatten. Zo weet u waarin u kunt investeren en wat uw exploitatiekosten zullen zijn.

Bestekken (Stabu)2018-04-11T12:29:03+00:00

Onmisbaar tijdens een bouwproces is de bestekvorming. Dit kwaliteitsdocument zorgt ervoor dat u exact krijgt wat u vraagt. Algemene eisen worden vastgelegd en kwaliteitseisen en materialen worden bepaald

Bouwkundige(BIM) uitwerking2018-04-11T12:28:41+00:00

Werken met een 3D-model betekent op innovatieve wijze aan bouwkundige vragen en oplossingen werken, efficiënt communiceren en minder fouten maken tijdens het gehele bouwproces.

Plantoetsing

Uw plan wordt door ons getoetst aan de geldende regels en eisen voor kwaliteit en veiligheid, zodat deze aan alle normen voldoet.

Bouwbesluittoetsing2018-04-24T07:53:22+00:00

Een bouwvergunnings- of omgevingsvergunningsaanvraag dient aan het huidige bouwbesluit te voldoen. Wij toetsen uw bouwplan om de aanvraag van uw vergunning te versoepelen.

Veiligheid op locatie2018-04-11T12:33:40+00:00

Veiligheid in de bouw is essentieel en aan strikte regels gebonden. Alle betrokkenen hebben hier mee te maken: architect, aannemer, maar uiteindelijk ook de eindgebruiker. Wij toetsen de veiligheid aan de regelgeving en houden toezicht op de veiligheid van uw team op de bouw.

Risicoanalyse2018-04-11T12:32:26+00:00

Bouwen brengt risico’s met zich mee. Wij maken deze risico’s inzichtelijk en stellen een bouw- en veiligheidsplan voor u op. Een dergelijk plan is vaak noodzakelijk voor uw omgevingsvergunning.

Brandveiligheid2018-04-11T12:31:52+00:00

Brandveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van de bouwregelgeving. Onze Fire Safety Engineer toetst uw ontwerp of gebouw aan de geldende regels en zorgt voor een overzichtelijke rapportage. Hiermee voorkomt u problemen en heeft u een veilig pand wat voldoet aan alle eisen.

Conditiemeting & onderhoud2018-04-11T12:31:17+00:00

Slijtage van elementen en materialen maken onderhoud aan gebouwen noodzakelijk. Onze inspecteur legt dit vast in een conditiemeting gecombineerd met een onderhoudsplan. Dan weet u gelijk welke kosten in de toekomst worden verwacht. Zo blijft uw gebouw in goede conditie.

Meer halen uit uw project?

Neem contact op voor een informatief gesprek en wij vertellen u graag over de vele voordelen die Bureau Bouwkunde Nederland u kan bieden.

Groenendaal 25B
3011 SK ROTTERDAM

+31 (0)10 417 77 14

info@
bureaubouwkunde.nl