Bibliotheek Goes, Goes

Opdrachtgever Includi (voorheen: aatvos) i.s.m. Bibliotheek Goes Architect Includi (voorheen: aatvos)
bibliotheek goes nieuwbouw

Bijdrage Bureau Bouwkunde

 • Kostenraming
  • Voorlopig Ontwerp
  • Definitief Ontwerp
 • Bouwkundige planuitwerking
  • Voorlopig Ontwerp
  • Definitief Ontwerp
 • Aanvraag omgevingsvergunning (WABO)
 • Installatietechnische planuitwerking
  • Voorlopig Ontwerp
  • Definitief Ontwerp
  • Ventilatie- en nagalmberekeningen
  • Lichtberekeningen
 • Toetsing brandveiligheid incl. brandoverslag

De nieuwe bibliotheek van Goes aan het Kolveniershof is een sociale ontmoetingsplek waar de boeken het hart vormen en waar mensen graag komen om elkaar te ontmoeten en iets te drinken. Bureau Bouwkunde heeft, in goede samenwerking met architect Jasper Poortvliet van Includi (was aatvos), bijgedragen aan deze verbouwing.

Bureau Bouwkunde heeft in de ontwerpfase de planuitwerking op het gebied van installaties (w-installaties, nl. ventilatie, verwarming, koeling) en riolering verzorgd, van Voorlopig Ontwerp (VO) tot Definitief Ontwerp (DO) en Aanvraag Omgevingsvergunning. Aansluitend heeft Bureau Bouwkunde een verlichtingsplan gemaakt om de lichtintensiteit per zone in het gebouw inzichtelijk te maken.
Vervolgens heeft Bureau Bouwkunde de brandveiligheid aan het Bouwbesluit getoetst en de benodigde stukken voor de Aanvraag Omgevingsvergunning (AO) verzorgd.
Aansluiten heeft Bureau Bouwkunde de bouwkosten geraamd op het VO & DO.

Foto’s van dit mooie nieuwbouwproject zijn gemaakt door Marco Heyda.

See also