10 essentiële redenen om een bouwkundig adviesbureau in te schakelen

10 essentiële redenen om een bouwkundig adviesbureau in te schakelen

21 april 2023

Een vakkundig bouwkundig adviesbureau is onmisbaar in ieder bouwproject. Wij onderscheiden ons door de integraliteit van het brede dienstenpakket. Wij blijven up to date door investering in innovatie en kennis. Daarnaast is onze basis goed! We zetten ze graag nog een keer op een rijtje, de belangrijkste basale maar zeer essentiële zaken waarin wij als bouwkundig adviesbureau het verschil kunnen maken in een bouwproject.

Top 10 essentiële redenen om een bouwkundig adviesbureau in te schakelen

  1. Deskundig bouwadvies krijgt u van professionals met kennis van zaken. Wij hebben dergelijke professionals in dienst.
  2. Kostenbesparing in het bouwproject: door ons als bouwkundig adviesbureau in te schakelen, kunt u kosten besparen in uw bouwproject. Middels bouwkostenraming(en) kunt u proactief sturen op de uiteindelijke investering. U zet onze kennis en expertise in voor een meer efficiënt en effectiever proces.
  3. Risicobeheersing: bouwprojecten brengen altijd risico’s met zich mee. Risicomanagement is standaard onderdeel van onze projectmanagement methode. Wij identificeren risico’s en we stellen hier mitigerende of beheersmaatregelen voor.
  4. Kwaliteitsborging bouwproject: bouwkundig adviesbureaus borgen het ontwerpproces en de kwaliteit van het ontwerp door te zorgen dat deze voldoet aan de geldende wet- en regelgeving inclusief de eisen voor kwaliteit en veiligheid. Met ingang van 2024 kan Bureau Bouwkunde ook ingezet worden als onafhankelijk kwaliteitsborger in het kader van de Wet kwaliteitsborging (Wkb)
  5. Tijdsbesparing: Het halen van deadlines komt binnen handbereik door effectief projectmanagement. Voor diverse bouwkundige adviezen kunt u terecht bij ons team adivseurs. Dit zorgt ervoor dat u tijd bespaart en integraal advies krijgt.
  6. Efficiëntieverbetering: Een goed gemanaged bouwproject heeft een gestroomlijnd en afgestemd ontwerp- en bouwproces. Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van de uitwerking van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dat betekent korte lijnen en doeltreffende samenwerking met alle partijen.
  7. Ontwerpoptimalisatie: Bouwkundig adviesbureaus kunnen u helpen uw ontwerpen te optimaliseren door ze kosteneffectiever, duurzamer en veiliger te maken. Bureau Bouwkunde staat voor ‘slimmer bouwen’. Onze adviseurs zullen u dan ook ten alle tijden een advies geven mochten zij een mogelijke ontwerpoptimalisatie zien
  8. Ontwerp- & bouwmanagement: Bureau Bouwkunde kan u helpen bij het beheren van uw bouwproject, van ontwerp tot oplevering. We hebben alle benodigde diensten onder één dak. Van ontwerp tot oplevering.
  9. Expertise in duurzaam bouwen: Wij breiden onze dienstverlening op het gebied van duurzaamheid steeds verder uit. Bouwkundige duurzame details liggen aan de basis van een duurzaam gebouw. Verder hebben we onder meer BREEAM expertise in huis, stellen stikstofemissierapportages op en adviseren op het gebied van stikstofemissiereductie. We kunnen daarnaast in BIM diverse milieuprestatieberekeningen uitvoeren en visualiseren.
  10. Specialistische en productkennis: Bouwkundig adviesbureaus kunnen ondersteunen bij vraagstellingen of werkzaamheden op gespecialiseerde gebieden. Zoals het implementeren van BIM in uw werkomgeving, aerius berekening m.b.t. de stikstofdepositie, het voorstellen van alternatieve producten of materialen, het adviseren bij een bouwkundig uitdaging op het gebied van bouwfysica, brandveiligheid, bouwveiligheid of bouwkosten.

Meer weten over onze bouwkundige adviesdiensten? Neem contact met ons op, wij helpen u graag met uw vragen of uitdaging.