AERIUS berekening bij aanvraag omgevingsvergunning

AERIUS berekening bij aanvraag omgevingsvergunning

5 april 2023

Een AERIUS berekening kan een verplichting zijn voor bouwprojecten waarvoor een vergunning voor de omgevingswet nodig is. Met de AERIUS rekentool wordt de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000 gebieden inzichtelijk gemaakt. Bureau Bouwkunde kan een dergelijke stikstofdepositieberekening voor u verzorgen.

Achtergrond en noodzaak AERIUS berekening

In een eerder artikel gingen we al nader in op de achtergrond van de noodzaak van een stikstofdepositieberekening voor bouwprojecten. We zijn blij met de aandacht van de overheid voor instandhouding van de natuur en we dragen als bouwkundig specialist graag bij aan het verminderen van de stikstofvoetafdruk van onze bouwsector.

Bij bouwactiviteiten wordt stikstofdepositie voornamelijk veroorzaakt door de bouwmachines en transportactiviteiten. Verder wordt in de AERIUS berekening onder meer ook de uitstoot die vrijkomt bij de productie van bouwmaterialen, zoals beton en asfalt, meegenomen.

Advies beperking stikstofuitstoot

Wij kunnen adviseren welke mogelijkheden er zijn voor het beperkt houden van de stikstofuitstoot. Bijvoorbeeld de inzet van schone bouwmachines en voertuigen, efficiënte logistiek en planning, het gebruik van duurzame materialen en het bouwen met modulaire constructies. Daarnaast hebben groene daken en gevels langdurig effect door absorptie van stikstof en verbetering van luchtkwaliteit.

Heeft u een AERIUS berekening nodig of wilt u meer weten over (beperking van) stikstofdepositie in uw bouwproject? Neem vrijblijvend contact met ons op.