Aanbestedingsadvies en contractvorming

In een sector die zo complex is als de bouw, kan aanbestedingsadvies en hulp bij contractvorming uitkomst bieden bij inkoopprocedures. Het doel in deze fase is het creeëren van helderheid en efficiëntie, waardoor onze klanten volledige controle en inzicht hebben. Bovendien zullen we risico’s minimaliseren en duidelijke afspraken maken die een soepele uitvoering bevorderen.

Aanbestedingsadvies en contractvorming voor inkoopprocessen

Wij ondersteunen geregeld opdrachtgevers die niet aanbestedingsplichtig zijn, maar die wel hun inkoopproces als aanbesteding willen laten verlopen. Zij willen een grondige afweging kunnen maken tussen beschikbare aanbieders, op basis van vooraf vastgestelde criteria. Wij kunnen van dienst zijn door onze advisering, of wij kunnen het proces tot en met de uiteindelijke selectie van de meest geschikte partij verzorgen. Vervolgens ondersteunen wij onze opdrachtgevers ook met de definitieve contractvorming. Vakkundige aanbestedingsadvisering en een correcte contractvorming vormen de basis voor een succesvol bouwproject.

Vakkundige aanbestedingsadvisering maakt een grondige afweging tussen beschikbare aanbieders mogeliljk, op basis van vooraf vastgestelde criteria

Selectiecriteria en gunningsadvies

Bij de opstart van het inkoopproces vragen wij een aantal door ons voorgeselecteerde partijen om deel te nemen aan de offerteaanvraag. Wij hebben het netwerk en de marktkennis om deze voorselectie te kunnen maken. Indien gewenst voeren wij vooraf nog een marktconsultatie uit. Hierbij vragen wij bij verschillende relevante partijen eerst informatie uit. Op basis van deze informatie vindt vervolgens de voorselectie plaats en worden selectie- en gunningscriteria opgesteld.

De op basis van de selectie- en gunningscriteria uitgebrachte offertes vergelijken wij om tot een gunningsadvies te komen. Vervolgens voeren wij de onderhandelingen om tot concrete afspraken te komen. Een inkoopproces dat is vormgegeven als aanbesteding heeft als voordeel dat de opdrachtgever het proces naar zijn wens kan sturen. Daarnaast is de aangeleverde informatie uniform, zodat een goede selectie mogelijk is.

aanbestedingsadvies en contractvorming

Contractvorming is een cruciaal onderdeel van het project. Het schept duidelijkheid en zekerheid door het eenduidig vastleggen van voorwaarden en verantwoordelijkheden

Contractvorming en prijsafspraken


Contractvorming is een cruciaal onderdeel van ieder bouwproject. Het schept immers duidelijkheid en zekerheid om voorwaarden, verantwoordelijkheden en rechten eenduidig vast te leggen. Een complexe fase, doordat altijd diverse en verschillende partijen onderdeel zijn van een bouwproject. Er is dan ook een aantal varianten contractvormen mogelijk.

Soorten contracten
1. Traditioneel contract: Het meest bekende type contract, waarbij de opdrachtgever aparte contracten aangaat met de architect en de aannemer.
2. Design Build contract: Eén partij is verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering. Dit kan de opdrachtgever zijn, de aannemer of een derde partij.
3. Geïntegreerd contract (UAV-GC): Hierbij worden ontwerp en uitvoering geïntegreerd.
4. Bouwteamcontract: Opdrachtgever, architect en aannemer werken bij deze contractvorm samen als team om het ontwerp te optimaliseren voordat de bouwwerkzaamheden beginnen.

Welke contractvorm de voorkeur verdient hangt af van de complexiteit van het project, alsmede van de verdeling van verantwoordelijkheden en het dragen van de risico’s. Verder zijn er juridische aspecten om rekening mee te houden, die zijn vastgelegd in wet- en regelgeving alsmede in algemene voorwaarden (DNR, UAV en UAV-GC).

In deze fase van contractvorming kunnen wij tevens de prijsonderhandelingen en prijsafspraken met de aannemer voor onze rekening nemen. Wij borgen daarmee de haalbaarheid van het bouwproject.

Aanbestedingsadvies en contractvorming door Bureau Bouwkunde

Wij hebben een grondige kennis van en ervaring met bouwen en bouwprojecten, inclusief wet- en regelgeving en alle juridische aspecten. Daardoor kunnen wij zorgdragen voor een efficiënt en goed gemanaged proces, zowel waar het gaat om de aanbesteding als de contractvorming. Onze opdrachtgever kunnen wij hiermee volledig ontzorgden. Wij leiden de samenwerking tussen de verschillende partijen in goede banen, zodat aan een belangrijke voorwaarde voor het succes van een bouwproject is voldaan.

Wij zorgen voor een goed gemanaged proces, zowel tijdens de aanbesteding als tijdens de contractvorming.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van aanbestedingsadvies en contractvorming? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

aanbestedingsadvies en contractvorming

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.