Directievoering en toezicht

In de uitvoeringsfase van een bouwproject kunnen wij de directievoering en toezicht op ons nemen. Als directievoerder behartigen wij de belangen van u als opdrachtgever. Wij zien erop toe dat uitvoerende partijen realiseren wat zij contractueel hebben toegezegd. Wij ontzorgen volledig op het gebied van contractbewaking, kostenmanagement, projectorganisatie, kwaliteitsbewaking, planning, administratie en veiligheid op de bouw.

Directievoering en toezicht

De directievoerder vormt een team met de toezichthouder. De toezichthouder is dan ook de rechterhand van de directievoerder. Op de bouwplaats heeft hij een controlerende rol en bewaakt hij kwaliteit, veiligheid en voortgang. Daarnaast controleert hij dat steeds wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Zijn er problemen dan worden deze snel gesignaleerd en opgepakt. Onze toezichthouders hebben brede ervaring in complexe

bouwprojecten en zijn specialist op het gebied van relevante wet- en regelgeving. Daarnaast zijn zij uiteraard in het bezit van een VCA-VOL. Zo kunnen zij een optimaal team vormen met de directievoerder. Professionele directievoering en toezicht leiden tot kwaliteitsverbetering van het project. Door goed gemanagede processen en voortdurende feedback kunnen aannemers en bouwteams tijdig verbeteringen doorvoeren.

Directievoering en toezicht

Klanttevredenheid staat voor ons altijd centraal. Wij leveren een goed beheerd bouwproject op, dat voldoet aan de verwachtingen

Voor ons staat klanttevredenheid altijd centraal. Daarom leveren wij voor onze opdrachtgever een goed beheerd bouwproject op, dat voldoet aan de verwachtingen. Het werk wordt binnen budget en volgens planning gerealiseerd. Verder streven wij ernaar nog een stap verder te gaan door altijd proactieve advisering en effectief risicomanagement mee te nemen. Hierdoor adresseren wij mogelijke issues al in een vroeg stadium voorkomen problemen in een latere fase. Waar mogelijk signaleren wij kansen om verbeteringen door te voeren.


Wat borgen de directievoerder en de toezichthouder

Goede directievoering start met bestuderen van wat contractueel is overeengekomen en zorgen voor aanvullende afspraken waar nog lacunes zijn. Inhoudelijk juiste en complete overeenkomsten voorkomen discussies tijdens de uitvoering. Daarnaast borgen directievoerder en toezichthouder het naleven van wettelijke voorschriften, vergunningsvereisten, alsmede van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften. Nadat de bouw van start is gegaan bewaakt onze directievoerder voortgang, kwaliteit kosten en budget. Ook risicomanagement heeft steeds de aandacht,

omdat wanneer in een vroeg stadium risico’s en knelpunten worden geadresseerd de kans op problemen in een latere fase kleiner wordt. Daarnaast houden wij veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het project steeds in de gaten, voor wat betreft de bouwactiviteit op de bouwplaats zelf maar ook voor de omgeving. Goede communicatie en informatiebeheer zijn bij ons in goede handen. Wij documenteren en rapporteren bouwvoortgang, inspecties en genomen beslissingen. Het voorzitten en verslagleggen van bouwvergaderingen zien wij als logisch onderdeel hiervan.

U kunt bij ons terecht voor professionele directievoering en toezicht. Wij vertellen u er graag meer over!


Neem contact op voor meer informatie

U kunt bij ons terecht voor professionele directievoering en / of toezicht in de uitvoeringsfase van uw bouwproject. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Wilt u een daarnaast een Bouwveiligheidsplan, een Veiligheids & Gezondheidsplan of BLVC-plan laten opstellen, of wilt u advies op het gebied van bouwveiligheid, brandveiligheid, bouwkosten, verduurzaming of brede bouwkundige advisering en ondersteuning? Wij u graag van dienst. Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.


Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.