Bouwkundig advies

Het geven van bouwkundig advies voor vraagstukken van nu en morgen, dát is waar Bureau Bouwkunde voor staat. Wij geloven dat wij met onze kennis, adviezen en werkmethodiek een substantiële bijdrage kunnen leveren aan een vooruitstrevende, toekomstbestendige en duurzame bouwsector. Daarom combineren wij voortdurend onze ervaring met up-to-date bouwtechnische kennis.

Bouwkundig advies

Met onze adviezen vergroten wij de maakbaarheid en haalbaarheid van bouwkundige projecten.


Bouwkundig advies door Bureau Bouwkunde

Wij onderscheiden ons als onafhankelijk bouwkundig advies- en engineersbureau. Ons doel is het vergroten van de maakbaarheid en haalbaarheid van bouwkundige projecten.

Wij doen dit door het verzorgen van bouwkundige planuitwerking, plantoetsing op wet- en regelgeving en bouwmanagement vanaf schets tot uitvoering. Daarnaast adviseren wij onze klanten integraal en op verschillende gebieden:

 • Bouwtechniek
  Onze adviseurs en projectleiders richten zich op een verantwoorde en duurzame bouwkundige uitwerking en realiseren de perfecte voorbereiding van de bouwwerkzaamheden. Verder adviseren wij het gebied van de haalbaarheid en maakbaarheid van de bouwtechniek die architectuur mogelijk maakt.
 • Brand- en bouwveiligheid
  Onze brand- en bouwveiligheidsexperts adviseren vanuit hun gespecialiseerde kennis, gebaseerd op actuele wet- en regelgeving. Omdat vertraging en extra kosten in een later stadium niet gewenst zijn, verdient het de aanbeveling om onze experts zo vroeg mogelijk bij het bouwplan te betrekken.
 • Bouwkosten
  De missie van onze bouwkostenmanagers is een optimaal gebouw als resultaat van een voorspelbaar ontwerp- en bouwproces. Wij verzorgen kostenramingen en bouwkostenmanagement van uiteenlopende projecten en op iedere schaal. Op basis van heldere uitgangspunten worden gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces de kosten door ons bewaakt en gecontroleerd.
 • Technisch bestek
  Om kwaliteit en garantie te borgen stellen wij een volledig en eenduidig technisch bestek op. Hiervoor maken wij gebruik van de STABU systematiek. Dit zorgt ervoor dat u exact krijgt wat u vraagt. Verder levert het u een onmiskenbaar inzicht in de Algemene Voorwaarden, de toe te passen elementen, materialen, producten en de daarbij behorende kwaliteit en garanties.
 • Duurzaamheid
  Omdat duurzaamheid en milieu hoog bij ons in het vaandel staan adviseren wij proactief op dit gebied. Daarnaast kunnen onze adviseurs milieu- en energieprestaties van uw gebouw (bestaand of nieuwbouw) uitvoeren en hebben wij BREEAM expertise in huis. Verder ontwikkelden wij de methode Stappenplan Duurzame Gebouwen, op de verduurzamingsopgave van gebouweigenaren. Tot slot zetten wij in op mogelijkheden van digitalisering voor slimmer en duurzamer ontwerpen.
 • BIM
  Bureau Bouwkunde staat voor ‘slimmer bouwen’, omdat wij helder adviseren op het gebied van de inzet van BIM in een bouwproject. Een geslaagd BIM-project biedt immers overzicht over en grip op proces en (eind)resultaat. Naast advisering kunnen wij de BIM coördinatie en clashcontroles verzorgen, alsmede de planuitwerking in alle fasen van het bouwproces. 

Wij verzorgen brede advisering, bouwkundige planuitwerking, plantoetsing en bouwmanagement in alle fasen van het bouwproces

Bouwkundig advies Rotterdam

Bureau Bouwkunde is in 1988 in Rotterdam begonnen als initiatief van een groep architecten die de technische uitwerking, het management en de dagelijkse leiding lieten uitvoeren door een facilitaire groep. Daardoor konden zij zich richten op de architectuur en kregen zij de juiste deskundige ondersteuning tijdens het ontwerp- en bouwproces. Vervolgens heeft onze organisatie zich ontwikkeld tot landelijk bouwkundig advies- en engineersbureau, met onder meer architecten, aannemers, projectontwikkelaars en gebouwenbeheerders, maar ook overheidspartijen en woningbouwverenigingen als opdrachtgevers.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Neem contact op voor meer informatie

Of neem direct contact met ons op! Wij vertellen u graag meer over wat wij met onze bouwkundig advies, of met onze andere diensten, voor u kunnen betekenen.

bouwkundig advies

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.