STABU bestek of technisch bestek

Een STABU bestek of technisch bestek is onmisbaar tijdens een bouwproces. Bestekvorming is een cruciale fase omdat het de ruggengraat vormt van het bouwproject. Het helpt bij het waarborgen van kwaliteit en bij naleving van specificaties. Tegelijkertijd minimaliseert het de risico’s op conflicten en problemen.

Een technisch bestek zorgt ervoor dat u als opdrachtgever exact krijgt wat u vraagt. Als juridische overeenkomst en onderdeel van het contract tussen opdrachtgever en aannemer of leverancier is het bindend. Doorgaans omvat het contract verder nog (bestek)tekeningen, de opdracht en een begroting.

Onze bestekschrijvers maken gebruik van de STABU-Standaard, de gestandaardiseerde besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw. Deze STABU systematiek wordt geregeld bijgewerkt om bij te blijven met de veranderende normen en technologieën. Het gebruik ervan biedt als voordeel dat bestekken op een uniforme, transparante en zeer efficiënte manier worden opgesteld. Onze adviseur vertelt u graag meer over deze methode.

STABU bestek of technisch bestek

Een Stabu bestek of technisch bestek is onmisbaar tijdens een bouwproces. Het borgt dat u exact krijgt wat u vraagt

De onderdelen van een STABU of technisch bestek

Een technisch bestek maakt het voor alle partijen helder wat er verwacht mag worden en waartoe men zich verplicht.
In een bestek worden onder meer opgenomen:
– een algemeen deel betreffende het project, de partijen, de planning en de mijlpalen alsmede opleverdatum
– de technische specificaties. Deze technische specificaties zijn de kern waar het om gaat. Zij omvatten de technische eisen rondom materialen, apparatuur, constructiemethoden, prestatienormen en andere relevante details.
– mogelijk worden kostenramingen toegevoegd of verwijzingen naar financiële specificaties met de begroting van het project
– het bestek kan kwaliteits- en veiligheidseisen bevatten en voorschriften betreffende controles met betrekking tot naleving regelgeving
– indien er sprake is van een aanbestedingsprocedure bevat het bestek informatie voor partijen die willen reageren (criteria, hoe te reageren, welke documenten dienen aangeleverd te worden)
– contractuele bepalingen met betrekking tot bijvoorbeeld betalingen, of verschillende juridische aspecten.

STABU bestek

Met meer dan 30 jaren ervaring zijn wij een bewezen betrouwbare partij. Wij stellen een gedegen technisch bestek voor u op


Technisch bestek door adviseurs Bureau Bouwkunde

Onze adviseurs hebben alle benodigde kennis en ervaring in huis om een gedegen technisch bestek op te stellen. Om te beginnen zijn zij volledig thuis in de STABU-besteksystematiek. Verder zijn zij breed onderlegd waar het gaat om de technische aspecten van bouwprojecten én hebben ervaring met alle best practices. Het spreekt voor zich dat de bouwregelgeving is van A tot Z bekend is. Omdat een bestek vaak juridische implicaties heeft, borgen wij dat ook de juridische kant van bouwcontracten en aansprakelijkheid is bij hen in goede handen is. Verder hebben onze adviseurs inzicht in alle

kwaliteitsnormen die van toepassing zijn. De specifieke kennis en vaardigheden die vereist zijn kunnen variëren, afhankelijk van het type project en de branche. Daarom houden onze bestekschrijvers hun kennis voortdurend up to date. Zij zorgen dat zij met hun kennis en vaardigheden altijd naadloos aansluiten op de vereisten van elk project. Onze adviseurs zijn professionele gesprekspartners voor alle betrokken partijen, zodat alle specificaties en doelstellingen van het project effectief vastgelegd kunnen worden.


Neem contact op voor meer informatie

Laat uw technisch bestek opstellen dor de adviseurs van Bureau Bouwkunde. Met meer dan 30 jaar ervaring zijn wij hiervoor een bewezen betrouwbare partij. Neem contact met ons op, wij vertellen graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen.
Hier kunt u meer lezen over de garanties van een technisch bestek.

STABU bestek of technisch bestek

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.