Conditiemeting NEN 2767 en onderhoud

Conditiemeting conform NEN 2767 en het op basis hiervan planmatig uitvoeren van onderhoud van vastgoed vormen een belangrijk onderdeel van technisch vastgoedbeheer. U kunt hiervoor bij ons terecht, wij hebben de kennis en ervaring in huis om u hierbij te ondersteunen. Hieronder gaan we hier verder op in.

Slijtage van elementen en materialen maakt onderhoud aan gebouwen noodzakelijk. Conditiemeting volgens de NEN 2767 norm biedt een gestandaardiseerde aanpak om de technische staat van vastgoed te evalueren. Het is een complete aanpak, waarin verschillende onderdelen worden meegenomen, zoals muren, daken, vloeren, installaties etc. Doel is om vast te stellen in welke mate deze onderdelen voldoen aan vooraf gedefinieerde criteria.
De conditie van elk element wordt beoordeeld op basis van verschillende aspecten,

zoals functionaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en esthetiek. Hier volgt een classificering uit op een schaal van 1 tot en met 6, waarbij 1 staat voor ‘zeer goed’ en 6 voor ‘zeer slecht’. Door deze systematiek komen eventuele gebreken of tekortkomingen aan het licht. Wij combineren de conditiemeting vervolgens met een onderhoudsplan. Dit plan bevat belangrijke informatie voor eigenaren en beheerders, die hiermee inzicht krijgen in welke maatregelen nodig zijn op welke termijn, alsmede welke kosten in de toekomst kunnen worden verwacht.

Conditiemeting volgens NEN 2767 biedt een gestandaardiseerde en complete aanpak om de technische staat van vastgoed te evalueren


De voordelen van conditiemeting NEN 2767

Werken met NEN 2767 biedt een gestandaardiseerde aanpak. Dit betekent dat ongeacht wie de meting uitvoert, dezelfde criteria worden toegepast. De rapportages zijn consistent en uniform. De norm voorziet in duidelijke richtlijnen en criteria voor het beoordelen van verschillende aspecten van de gebouwconditie. Hierdoor wordt zoveel mogelijk subjectiviteit door individuele interpretaties voorkomen. Beslissingen kunnen worden genomen op basis van solide objectieve gegevens. Tevens is het mogelijk om de status van verschillende gebouwen goed met elkaar te vergelijken.

Gestroomlijnd proces

Conditiemeting conform NEN 2767 en het hierop gebaseerde onderhoud leveren een veel efficiënter proces op dan ad hoc beoordelingen en maatregelen. Het bespaart daarom tijd en daarmee kosten. Daarnaast kunnen door vroegtijdig identificeren van gebreken preventieve maatregelen worden genomen. Dit zorgt op termijn voor het minimaliseren van onverwachte uitgaven en het verlengen van de levensduur van het gebouw. Het stelt eigenaren of beheerders in staat om effectief de risico’s te beheren en een langetermijnplanning te maken.

Op NEN 2767 conditiemeting gebaseerd onderhoud levert een goed te managen en (kosten)efficiënt proces

NEN 2767 conditiemeting

Technisch vastgoedbeheer

Wij denken uiteraard graag mee over een vervolg, bijvoorbeeld meer gerichte specifieke inspecties. Ook kunnen wij vanuit onze brede expertise ondersteunen bij het brede technisch beheer en onderhoud. Technisch vastgoedbeheer omvat een breed scala aan activiteiten, waaronder het (preventief) onderhoud, reparaties en inspecties. Maar ook energiebeheer en verduurzaming, (brand)veiligheid en naleving van regelgeving op het gebied van gezondheid en milieu.

Neem contact op voor meer informatie

Wij denken graag mee over de mogelijkheden om u te ondersteunen bij (onderdelen van) het beheer van uw gebouw of vastgoed. Ons team heeft brede kennis en ervaring in huis. Een conditiemeting conform de norm NEN 2767 en een op basis daarvan opgesteld onderhoudsplan vormt een solide uitgangspunt.

Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.