Procesbewaking & sturing

Procesbewaking en sturing borgen het succes van een project. In een bouwproject komen zaken als esthetiek, techniek, functionaliteit en logistiek bijeen. Het is altijd onderdeel van een groter geheel, waarin diverse partijen hun aandeel hebben. Een complexe opdracht, die onze projectmanagers in goede banen leiden.

Projectmanagement

Onze projectleiders zorgen voor overzicht. Zij bewaken het proces en sturen daar waar nodig. Zij geven adequate ondersteuning en advies. Zij zijn daarmee adviseur, vertrouwenspersoon én uw vaste aanspraakpunt voor het totale traject. De haalbaarheid van het initiatief en de maakbaarheid van het plan worden door professioneel projectmanagement geborgd.

Een project is altijd onderdeel van een groter geheel, met aandeel van diverse partijen. Goede procesbewaking en sturing is cruciaal.

Risico’s en kansen

Ieder project brengt risico’s en kansen met zich mee. Wij vinden het belangrijk om deze in een vroeg stadium in kaart te brengen. Risicomanagement is een vast onderdeel van het beheersproces. Ieder risico wordt benoemd en gekoppeld aan een maatregel om de impact te beperken. Iedere kans wordt gewogen en waar mogelijk benut.

planuitwerking in BIM

Projectmanagement methodiek

Bureau Bouwkunde heeft een eigen projectmanagement methodiek, ingebed in ons ISO 9001 managementsysteem. Deze methodiek richt zich op efficiëntie, tijdbesparing en borging van kwaliteit. Onze projectleiders zorgen voor heldere (start)afspraken en vaste tussentijdse checkmomenten zodat zij indien nodig tijdig kunnen bijsturen. Tussentijds en bij afronding van het project evalueren wij het proces met onze opdrachtgevers. Op die manier is streven wij ernaar onze dienstverlening continue te verbeteren.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten over onze projectmanagement methodiek en ons kwaliteitssysteem? Neem contact met ons op, wij vertellen er graag meer over!

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.