Brandveiligheid

Brandveiligheid (FSE) vormt binnen Bureau Bouwkunde een belangrijk specialisme. In de bouwregelgeving is bepaald dat gebouweigenaar en de individuele gebruikers gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan alle regels en voorschriften. Onze brandveiligheidsexperts toetsen uw ontwerp of gebouw aan actuele wet- en regelgeving. Wij kunnen een overzichtelijke rapportage brandveiligheid met duidelijke adviezen voor u verzorgen.

Brandveiligheid in wet- en regelgeving

Zowel de gebouweigenaar als de gebouwgebruiker zijn waar het gaat om brandveiligheid verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving. De wettelijke eisen geven aan dat een gebouw over zodanige voorzieningen moet beschikken dat een brand tijdig wordt ontdekt en binnen redelijke tijd kan worden bestreden. Er worden daarnaast eisen gesteld aan de bouwkundige maatregelen die zorgen voor vertraging en belemmering (compartimentering) van de brand.

Onze adviezen zijn gebaseerd op expertise en jarenlange ervaring. Wij kijken verder dan de standaard oplossingen. Onze oplossingen zijn maatwerk, toegespitst op de specifieke situatie. Door het gelijkwaardigheidsbeginsel in de wetgeving is het mogelijk om alternatieven te overwegen, die beter of bijvoorbeeld meer duurzaam zijn in een bepaalde context. Uiteraard worden de alternatieve oplossingen met berekeningen en simulaties getoetst en besproken met het bevoegd gezag.

noodzaak rapport brandveiligheid

Onze adviezen zijn gebaseerd op expertise en ervaring. Wij leveren altijd maatwerk, toegespitst op de specifieke situatie.

Bouwveiligheid en bouwkunde

Brandveiligheid wordt doorgaans geborgd door een integrale afstemming tussen bouwkunde, installatietechniek en organisatorische brandveiligheidsmaatregelen. Het is een complexe uitdaging, waar verschillende maatregelen en oplossingen vanuit verschillende invalshoeken aan moeten bijdragen. Ontwerpers, bouwers en gebouwbeheerders moeten steeds alert zijn op nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Vanuit de bouwkundige invalshoek kunnen wij maatregelen adviseren gericht op vertraging (brandvoortplanting) en belemmering

(compartimentering en inbrandsnelheid) van brand. Bijvoorbeeld door het creëren van brand- en rookcompartimenten, brandveilige deuren en ramen, het gebruik van onbrandbaar isolatiemateriaal en brandveilige dakbedekking. Wij hebben kennis van zaken waar het gaat om materiaalkeuzes en (gecertificeerde) producten, die wanneer het erop aankomt groot verschil kunnen maken op het gebied van brandveiligheid. In onze advisering hebben wij tevens aandacht voor detaillering van gevelconstructies en brandwerende scheidingsconstructies.

brandveiligheid


Brandveiligheid is een complexe uitdaging. Verschillende maatregelen en oplossingen vanuit diverse invalshoeken moeten eraan bijdragen.

Ons rapport brandveiligheid is een compleet plan, waarin alle mogelijke risico’s en de benodigde te nemen maatregelen zijn meegenomen. Ook omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld spiegelsymmetrie, mogelijke brandoverslag en bereikbaarheid en opstelplaats van de brandweer komen aan bod. Indien nodig hebben wij contact met de brandpreventiecommissie en de brandweer.

Brandveiligheid en brandbestrijdingsinstallaties

Een brandmeldinstallatie is noodzaak om snelle detectie van brand mogelijk te maken. Daarnaast geeft een brandmeldinstallatie automatisch sturing aan andere componenten, zoals brandschermen, kleefmagneten, elektrische vrijloopdrangers, rookbeheersingssystemen, alsmede aan liften en luchtbehandelingsinstallaties. Brandbestrijdingsinstallaties zijn uiteraard standaard onderdeel van onze advisering en van het uiteindelijke brandveiligheidsplan. Tevens zijn wij gecertificeerd voor het opstellen van een PvE brandmeldinstallatie conform NEN 2535.

Brandbestrijdingsinstallaties zijn standaard onderdeel van onze advisering. Wij zijn tevens NEN 2535 gecertificeerd voor het opstellen van een PvE brandmeldinstallatie

Brandoverslag en brandoverslagberekeningen

Met behulp van gespecialiseerde software (BINK/DGMR) kunnen wij nauwkeurige brandoverslagberekeningen maken. De De software berekent en visualiseert hoe, als er brand in een ruimte is, de vlam uit het raam komt en wat deze vlam qua warmtestraling doet richting de bovengelegen verdiepingen en de gebouwen eromheen. De waarde wordt berekend volgens de nieuwste norm NEN 6068. Lees hier meer over deze specifieke dienstverlening.

brandoverslagberekening

Met gespecialiseerde software kan onze brandveiligheidsexpert brandoverslagberekeningen maken, op basis van een 3D model


Neem contact op voor meer informatie

In de praktijk wordt het belang van de brandveiligheid van gebouwen keer op bewezen. Grote branden met enorme impact komen helaas geregeld voor. Vroegtijdige en deskundige advisering in een bouwproject is absolute noodzaak. Voor bestaande gebouwen adviseren wij praktische en haalbare oplossingen. Wij kijken verder dan de voorgeschreven norm, dat wil zeggen verder dan de minimaal gestelde eisen in de wetgeving en de bekende NEN-normen.  

Wilt u meer weten over onze advisering op het gebied van brandveiligheid? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.