BIM clashcontrole

BIM Clashcontrole is onderdeel van het effectief managen van het BIM model. Een BIM model maakt het mogelijk om digitale representaties van de fysieke en functionele kenmerken van een gebouw te creëren. Hierin zijn alle disciplines binnen het bouwproject vertegenwoordigd. Doordat in één digitaal model verschillende partijen samenwerken is voortdurende controle op de naadloze afstemming tussen de disciplines en elementen vereist.

BIM Clashcontrole door Bureau Bouwkunde

Onze BIM coördinator voert de clashcontroles in een project uit. Hij werkt samen met de overall BIM manager in het project. De controles hebben als doel het identificeren en oplossen van conflicten ofwel clashes tussen verschillende elementen in het model. Een clash treedt op wanneer twee of meer bouwcomponenten in conflict zijn, wat betekent dat ze op dezelfde locatie worden geplaatst of elkaar overlappen op een manier die niet mogelijk is in de fysieke wereld.

Voor het signaleren van clashes gebruiken wij software met clashdetectiefuncties. Deze software identificeert gebieden waar elementen elkaar overlappen, botsen of in strijd zijn met elkaar. Vervolgens analyseren wij de oorzaak van de clashes. De aard van de conflicten kan verschillen, de oplossing kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanpassen van de routing van leidingen of kanalen, of het herzien van ontwerpkeuzes of bouwplanning.

clashcontrole

Clashcontrole gebeurt in opvolgende fasen van het project. Het is een iteratief proces dat wordt herhaald, naarmate het model evolueert

Clashdetectie gebeurt in verschillende opvolgende fasen van het bouwproject. Het is een iteratief proces dat wordt herhaald, naarmate het model evolueert en meer details worden toegevoegd aan het BIM model.BIM clashcontrole en modelvalidatie

De BIM coördinator is behalve met afstemming ook belast met modelvalidatie. Modelvalidatie omvat het proces van controleren en verifiëren van het BIM model, dus het voortdurend in de gaten houden van de nauwkeurigheid, consistentie en volledigheid. Onderdeel van modelvalidatie is het bewaken van de compliance met standaarden en specificaties van de opdrachtgever.

Een succesvol BIM model

Een BIM model zorgt ervoor dat op een overtuigende manier de toekomstige bouw van een project kan worden ervaren. Het maakt het vroegtijdig signaleren van ontwerpfouten mogelijk, die anders pas tijdens de uitvoering aan het licht zouden komen. Hiermee wordt de bouw efficiënter, wordt de bouwkwaliteit hoger en worden faalkosten voorkomen.

Samenwerken in BIM is echter alleen succesvol bij optimale afstemming tussen de partijen. De rol die binnen BIM projecten is weggelegd voor management, coördinatie, validatie en clashcontroles is daarom van vitaal belang. Naarmate BIM technologieën verder evolueren zal deze rol alleen maar belangrijker worden. Zo blijven kwaliteit en betrouwbaarheid van het BIM model geborgd.

Bureau Bouwkunde heeft ruime ervaring met planuitwerking in BIM. Lees hier meer over verschillende projecten waar wij aan hebben bijgedragen. Daarnaast ondersteunen wij het branche-breed ontwikkelen van tools om het werken met BIM te optimaliseren en te standaardiseren. Lees hier bijvoorbeeld meer over de ILS Configurator, waarmee op een uniforme manier stapsgewijs informatieleveringsspecificaties kunnen worden samengesteld.

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer over weten over onze dienstverlening rondom planuitwerking in BIM? Neem contact op, wij vertellen er graag meer over.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

BIM clashcontrole

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.