Planuitwerking in BIM

Bouwkundige planuitwerking uitvoeren in BIM heeft grote voordelen voor het hele bouwproces. Onze BIM modellen zijn een zeer nauwkeurig en krachtig visueel hulpmiddel voor alle projectpartners. Alle relevante en actuele informatie van een gebouw is direct beschikbaar. Door integratie van constructie, installatie en bouwkundige onderdelen is de onderlinge relatie direct inzichtelijk en gevisualiseerd.

Planuitwerking in BIM door Bureau Bouwkunde

Bureau Bouwkunde is bewezen succesvol in het uitvoeren van BIM projecten van uiteenlopende complexiteit, zowel binnen woningbouw als utiliteit. Door onze jarenlange ervaring met en investering in innovatieve toepassingen kunnen wij de voordelen van het werken in 3D modellen maximaal benutten:

  • Tijdwinst: een kortere doorlooptijd en een efficiënt proces door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Hierdoor kunnen eventuele wijzigingen tijdig en nauwkeuriger met de opdrachtgever worden besproken
  • Kostenreductie: knooppunten worden vroegtijdig en integraal opgelost, dit zorgt voor een directe besparing van bouw- en engineeringskosten. Daarnaast kunnen met BIM de bouwkosten nauwkeuriger worden bepaald en beheerd.
  • Inzicht: meer dan bij traditionele bouwvoorbereiding is met BIM alle relevante informatie van een gebouw actueel en direct beschikbaar. Hierdoor kan de ad hoc uitvoeringscoördinatie worden verminderd en kunnen de bouwkosten nauwkeuriger worden worden bepaald.
  • Samenwerking: BIM is een optimaal samenwerkingsplatform, waarin wij voortgang van de planuitwerking goed kunnen bewaken. Daarnaast faciliteren wij een centraal aanspreekpunt binnen de organisatie, zodat korte lijnen en doeltreffende communicatie zijn gegarandeerd.

Wij zijn ervaren in het uitvoeren van BIM projecten van uiteenlopende complexiteit, zowel binnen woningbouw als utiliteit

Innovatieve bouwkundige oplossingen

Bureau Bouwkunde staat voor ‘slimmer bouwen’. Wij benutten alle innovatieve voordelen van planuitwerking BIM en zorgen met onze kwalitatief hoogwaardige modellen voor integrale en efficiënte samenwerking. In een 3D model kunnen knooppunten integraal worden geadresseerd en opgelost. Het proces verloopt hierdoor sneller en faalkosten worden gereduceerd. Optimale samenwerking met bouwpartners bundelt ervaring, vakdeskundigheid en kennis.

Digitalisering in de bouw, ontwikkeling van BIM en nieuwe technologieën zorgen ervoor dat data steeds belangrijker worden in ons dagelijkse werk. Slimme data-analyses en automatisering ondersteunen effectieve processen. Verrijking van data in een BIM model maakt onder meer duurzaamheidsanalyses en bouwkostenanalyses mogelijk. Ontwikkelingen waar wij waar mogelijk graag aan bijdragen en toepassen in onze dienstverlening.

Bureau Bouwkunde staat voor ‘slimmer bouwen’. Wij benutten alle innvoatieve voordelen van planuitwerking in BIM modellenPlanuitwerking, BIM management, coördinatie en clashcontroles

Onze dienstverlening op het gebied van BIM omvat meer dan bouwkundige planuitwerking. Onze projectmanagers kunnen het managen of coördineren van het hele BIM traject op zich nemen, op basis van hun brede kennis en ervaring. Daarnaast kunnen wij door middel van het uitvoeren van clashcontroles het BIM model toetsen op het voldoen aan de gestelde eisen.

Wilt u het werken met BIM binnen uw organisatie introduceren of optimaliseren? Door BIM consultancy of door bijvoorbeeld het uitvoeren van een collegiale toets kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Neem contact op voor meer informatie

Ervaar innovatieve planuitwerking in BIM met ons ervaren team bij Bureau Bouwkunde. Wij verzorgen in uw project tot in detail de bouwkundige planuitwerking in BIM. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor BIM management, BIM coördinatie, clashcontrole of BIM consultancy. Neem contact met ons op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Planuitwerking in BIM


Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.