NEN 2580 meting

Een NEN 2580 meting bepaalt eenduidig de oppervlakten en inhouden van een gebouw. Onze specialisten kunnen een dergelijke bepaling van oppervlakte en inhoud voor u uitvoeren.

De voordelen van een NEN 2580 meting voor vastgoedeigenaren

Nauwkeurige meting en documentatie zijn van groot belang bij vastgoedbeheer en -ontwikkeling. Niet alleen vanwege de praktische aspecten, maar ook vanuit juridische en commerciële overwegingen. De NEN 2580 meting is hierbij een belangrijk instrument met grote voordelen. Hieronder staan de drie belangrijkste voordelen opgesomd.

  • Eén van de belangrijkste voordelen is de juridische zekerheid die de metingen bieden. Ze worden erkend als een officiële standaard binnen de vastgoedsector en worden vaak gebruikt in juridische geschillen, zoals huurgeschillen of vastgoedtransacties. Door een NEN 2580 meting te laten uitvoeren krijgen vastgoedeigenaren zekerheid over de juistheid van de gerapporteerde oppervlakten. ,
  • Bij transacties zoals verhuur of verkoop, is transparantie cruciaal. Potentiële huurders of kopers vertrouwen op nauwkeurige informatie over de grootte van de ruimten die ze overwegen te huren of te kopen. Een NEN 2580 meting zorgt voor transparantie en vertrouwen door gestandaardiseerde rapporten, die de exacte oppervlakte van de ruimten beschrijven.
  • Ook het efficiënt beheer van vastgoed kan worden ondersteund door een NEN 2580 meting. Door consistentie te bieden in de manier waarop oppervlakten worden gemeten en gerapporteerd, kunnen gemakkelijker tussen verschillende panden worden vergeleken. Verder bieden de rapportages nauwkeurige informatie ter onderbouwing van strategische beslissingen nemen investeringen, onderhoud en exploitatie.


Beheer van bestaand vastgoed

Onze specialisten ondersteunen vastgoedeigenaren bij het technisch beheer en onderhoud. Door nauwkeurige gestandaardiseerde oppervlaktebepaling, maar ook door bijvoorbeeld conditiemeting conform NEN 2767, kunnen wij op basis van objectieve informatie meedenken over planmatig beheer en onderhoud.

NEN 2580 meting

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op, we vertellen er graag meer over. Lees ook meer over onze brede dienstverlening op het gebied van vastgoedontwikkeling en (technisch) vastgoedbeheer.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.