Wij verzorgen het bouwmanagement en de planuitwerking en -toetsing in alle fasen van het bouwproces

Bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

Complexe (bouw)projecten vragen om adequate ondersteuning en juiste adviezen. Dat is onze belofte als onafhankelijk facilitair bouwkundig bureau. Sinds onze oprichting hebben wij als doel het garanderen van een betere begeleiding en beheersing van het ontwerp- en bouwproces.

Een bouwproject is een complexe opgave waarin zaken als esthetiek, techniek, functionaliteit en logistiek bijeen komen. Daarnaast zijn de omvang en complexiteit van bouwprojecten toegenomen en de regelgeving uitgebreid. Wij zorgen voor het overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig.

Wij treden op als directievoerder en nemen de volgende taken op ons: contractbewaking, overzicht houden van kosten en verdiensten, projectorganisatie, kwaliteitsbewaking, planning, administratie en veiligheid op de bouw.

Wij zorgen voor het overzicht van de kosten en dragen hier de eindverantwoordelijkheid voor. De bewaking en controle vindt plaats gedurende het gehele bouwproces. Meer en minderwerk is hier een onderdeel van.

Hier ligt de focust op het doorontwikkelen van het door de architect geschetst ontwerp naar een definitieve ontwerptekening. Wij zorgen ervoor dat een idee of conceptueel plan bouwkundig gezien realistisch wordt uitgewerkt.

Planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

Werken met een 3D-model betekent op innovatieve wijze aan bouwkundige vragen en oplossingen werken, efficiënt communiceren en minder fouten maken tijdens het gehele bouwproces.

Voor de uitvoering van uw bouwplan heeft u vaak een vergunning nodig bij de betreffende gemeente. Een partner met veel ervaring in deze procedures, bespaart u tijd en geld. Zo ontzorgen wij u!

Met een 3D scan krijgt u direct inzicht in de bestaande situatie. Wij kunnen uw wensen en eisen tot een BIM 3D-model verwerken wat meer efficiëntie, betere communicatie en minder fouten betekent.

Hoewel minder gedetailleerd dan een begroting, geeft een kostenraming veel inzicht. Dankzij jarenlange ervaring en het gebruik van geautomatiseerde methodes, zijn wij in staat de kosten zo realistisch mogelijk in te schatten. Zo weet u waarin u kunt investeren en wat uw exploitatiekosten zullen zijn

Onmisbaar tijdens een bouwproces is de bestekvorming. Dit kwaliteitsdocument zorgt ervoor dat u exact krijgt wat u vraagt. Algemene eisen worden vastgelegd en kwaliteitseisen en materialen worden bepaald.

Plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.

Een bouwvergunnings- of omgevingsvergunningsaanvraag dient aan het huidige bouwbesluit te voldoen. Wij toetsen uw bouwplan om de aanvraag van uw vergunning te versoepelen.

Veiligheid in de bouw is essentieel en aan strikte regels gebonden. Alle betrokkenen hebben hier mee te maken: architect, aannemer, maar uiteindelijk ook de eindgebruiker. Wij toetsen de veiligheid aan de regelgeving en houden toezicht op de veiligheid van uw team op de bouw.

Bouwen brengt risico’s met zich mee. Wij maken deze risico’s inzichtelijk en stellen een bouw- en veiligheidsplan voor u op. Een dergelijk plan is vaak noodzakelijk voor uw omgevingsvergunning.

Brandveiligheid vormt een belangrijk onderdeel van de bouwregelgeving. Onze Fire Safety Engineer toetst uw ontwerp of gebouw aan de geldende regels en zorgt voor een overzichtelijke rapportage. Hiermee voorkomt u problemen en heeft u een veilig pand dat voldoet aan alle eisen.

Slijtage van elementen en materialen maken onderhoud aan gebouwen noodzakelijk. Onze inspecteur legt dit vast in een conditiemeting gecombineerd met een onderhoudsplan. Dan weet u gelijk welke kosten in de toekomst worden verwacht. Zo blijft uw gebouw in goede conditie.

Samen voor de klant

Iedere klant is anders, met andere wensen, ideeën en een eigen verhaal. Wij vertalen uw wensen naar een dienstenpakket op maat met het kwaliteitsniveau waar Bureau Bouwkunde Nederland voor staat.

Oplossingsgericht

Oplossingsgericht

Meer dan bij de traditionele bouwvoorbereiding is bij BIM alle relevante informatie van een gebouw actueel en direct beschikbaar. Hierdoor wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie verminderd. Ook worden de bouwkosten nauwkeuriger bepaald.

Samenwerking

Samenwerking

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van de uitwerking van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dat betekent korte lijnen en doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Efficiënt

Efficiënt

Kortere doorlooptijd en efficiënt proces door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen partijen en leveranciers. Eventuele wijzigingen kunnen nauwkeuriger met de opdrachtgever worden besproken.

Innovatief

Innovatief

Knooppunten worden in een 3D-model integraal opgelost. Dit zorgt voor een directe besparing van bouw- en engineeringskosten.
 
 

Onze meerwaarde per fase

Wij verzorgen het bouwmanagement en de planuitwerking en -toetsing in alle fasen van het bouwproces. Daarbij vertalen wij uw wensen naar een dienstenpakket op maat met het kwaliteitsniveau waar Bureau Bouwkunde Nederland voor staat.

Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

Wij focussen ons in deze fase op de technische en financiële haalbaarheid van het plan en wij adviseren en ondersteunen de opdrachtgever.

Definitief ontwerp

Definitief ontwerp

Wij focussen ons op de integrale technische uitwerking van het ontwerp en de plantoetsing op het bouwbesluit, brand- en bouwveiligheid en bouwkosten.

Technisch ontwerp

Technisch ontwerp

Wij maken een compleet integraal technisch ontwerp met bijbehorende details zodat de aanbesteding goed verloopt. Daarnaast zorgen wij, door onze uitgebreide kennis van materialen en producten, altijd voor een verantwoorde keuze.

Uitvoeringsgereed ontwerp

Uitvoeringsgereed ontwerp

Wij verzorgen de technische specificatie en maatvoering van het tekenwerk. Daarnaast beoordelen wij het ontwerp op kwaliteit, techniek en uitvoerbaarheid en stemmen wij dit af met de aannemer.

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u zeker dat uw plan aan alle normen voldoet.

Bekijk hier waar wij trots op zijn