Bouwkostenmanagement

Ieder bouwproject biedt een uniek geheel van kosten, risico’s, oplossingen en kansen. Het doel van bouwkostenmanagement is om dit speelveld in een zo vroeg mogelijk stadium in kaart te brengen. Dit met als reden dat de haalbaarheid van het project en het ontwerpproces optimaal aangestuurd kan worden. Ons bouwkostenmanagement heeft drie specifieke doelen: inzicht geven, optimaliseren en risico’s beheersen.

Effectief bouwkostenmanagement biedt inzicht, optimaliseert het proces en zorgt voor goede risicobeheersing

Bouwkostenmanagement: hét sturingsmechanisme van het ontwerpproces

Optimalisatie van kwaliteit en het bewaken van het budget lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. Ons streven is door effectief bouwkostenmanagement de balans te vinden tussen kwaliteit en het beschikbare budget. Onze jarenlange ervaring met complexe bouwprojecten stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget. Wij zorgen voor het overzicht van de kosten en dragen hier de eindverantwoordelijkheid voor.

Gedurende het gehele ontwerp- en bouwproces worden door ons de kosten bewaakt en gecontroleerd. Door het proactief identificeren van kostenrisico’s zoals prijsstijgingen, kunnen wij de impact van onvoorziene omstandigheden tijdig minimaliseren. Waar optimalisaties of bezuinigingen nodig zijn, kunnen wij alternatieve materialen, technieken of producten adviseren. Het goed managen van de bouwkosten heeft een positief effect op de kwaliteit, doorlooptijd en daarmee de operationele kosten.

De missie van onze bouwkostenmanagers is een optimaal gebouw als resultaat van een voorspelbaar ontwerp- en bouwproces.

Belangrijke voordelen van bouwkostenmanagement

Bouwkostenmanagement draait om meer dan alleen kosten. Het gaat om de financiële onderbouwing en budgetbewaking voor alle fases van een ontwerp- en bouwproces. Op die manier kun je risico’s beheersen, oplossingen vinden en kansen benutten. Effectief bouwkostenmanagement draagt bij aan het succes van het bouwproject en biedt de volgende voordelen:

  • Onafhankelijk inzicht in de bouwkosten: het maken van ramingen en begrotingen voor de kosten van het bouwproject, op basis van materialen, arbeid, apparatuur en andere bouwgerelateerde kosten. Wij doen dit vanuit onze grondige kennis van markt en prijsontwikkelingen.
  • Kostenbeheersing: continue monitoren van de bouwkosten gedurende het hele traject.
  • Risicomanagement, door het anticiperen op omstandigheden die van invloed zijn op de kosten van het project, zoals vertragingen, prijsstijgingen van materialen of wijzigingen in wet- en regelgeving.
  • Het identificeren van financiële optimalisaties, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of functionaliteit.
  • Het bewaken van meer- en minderwerk.

bouwkostenmanagement

Bouwkostenmanagement is een integraal proces, dat op verschillende wijzen bijdraagt aan een succesvol project

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u onzekerheden en risico’s binnen uw bouwproject verder terugdringen, kosten effectiever beheersen en uw doelstellingen behalen? Bureau Bouwkunde garandeert dat uw project binnen het gestelde budget blijft. Betrokkenheid en transparantie komen daarbij op de eerste plaats. Wij leveren u onafhankelijk bouwkostenmanagement voor projecten op iedere schaal en onze specialisten zijn altijd nauw bij uw doelstellingen en wensen betrokken.

Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.