Ontwerpmanagement

Ontwerpmanagement is gericht op het doorontwikkelen van het door de architect geschetst ontwerp naar een definitieve ontwerptekening. Wij zorgen ervoor dat een idee of conceptueel plan bouwkundig gezien realistisch wordt uitgewerkt.

Deskundige ondersteuning door ontwerpmanagement

De rol van een ontwerpmanager is cruciaal voor het succes van een project, waarbij deze functioneert als een brug tussen verschillende stakeholders, waaronder het ontwerpteam, externe adviseurs en de opdrachtgever. Onze ontwerpmanagers zorgen ervoor dat de behoeften van de eindgebruikers duidelijk worden geformuleerd en stellen een duidelijke vraagspecificatie (PvE) op. Dit zorgt voor een efficiënte en effectieve communicatie, wat essentieel is voor de effictiviteit van het ontwerpproces en het waarborgen van eindresultaat.

Het beheren en bewaken van de planning, het PvE en de bouwkosten zijn andere belangrijke taken van een ontwerpmanager om te zorgen voor een succesvolle uitvoering van het project. Deze rol vereist een diepgaand begrip van zowel het ontwerpproces als de uitvoering. Onze ontwerpmanagers zijn gewend om integraal advies te geven en zorgen voor de voorspelbaarheid en bouwbaarheid van het proces. Door deze geïntegreerde benadering kunnen onze ontwerpmanagers complexe, multidisciplinaire projecten succesvol naar een goed resultaat leiden.

Ontwerpmanagement


Integrale aanpak essentieel voor effectief ontwerpmanagement

Wij onderschrijven dat een integrale aanpak essentieel is voor effectief ontwerpmanagement. Het correct integreren en afstemmen tussen diverse aspecten is bovendien cruciaal in het ontwerpproces. Het gaat hier om disciplines als bouwkunde, installatietechniek, duurzaamheid en constructies.

BIM stelt ons in staat om de integrale afstemming foutloos en efficient uit te voeren. BIM ondersteunt onze ontwerpmanagers en ontwerpprocessen zijn transparanter en efficiënter. Een integrale BIM samenwerking verhoogt de maakbaarheid en verlaagd de faalkosten, wat aanzienlijk bijdraagt aan het uiteindelijke eindresultaat.

Neem contact op voor meer informatie

Wij kunnen u ondersteunen bij het doorontwikkelen van het idee of conceptuele plan, door dit bouwkundig gezien realistisch uit te werken naar een definitief en haalbaar ontwerp. Neem contact met ons op, we vertellen er graag meer over!

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.