3D scan en pointcloud

Voor bestaand vastgoed heeft het grote voordelen om over een nauwkeurige, volledige en digitale weergave van de bestaande situatie te beschikken. Een 3D scan en pointcloud wordt dan ook steeds meer uitgevoerd in de wereld van de bouw. Deze modellen zijn direct bruikbaar en laten geen ruimte voor misinterpretatie. Elk detail van de gescande omgeving wordt vastgelegd, wat terugkeer naar de locatie voor aanvullende metingen overbodig maakt. Bovendien registreren pointclouds niet alleen metingen, maar ook kleuren, waardoor ze dienen als zowel een meetinstrument als een visueel archief.

3D scan en pointcloud

Wat is een 3D scan of pointcloud

Een pointcloud bestaat uit een verzameling driedimensionale coördinatiepunten, die door de geavanceerde laserscantechnologie zijn verkregen. Ze zijn zeer precies en geven veel meer informatie dan bijvoorbeeld alleen visuele inspectie. Een pointcloud maken wij met behlup van een 3D scanner, zoals een laserscanner of optische scanner. De scan en bevat honderdduizenden (soms

miljoenen) punten. Deze punten zijn allemaal beelden die door de scanners zijn gemaakt, vanuit verschillende hoeken. De talloze punten hebben allen hun eigen 3D coördinaten. Het resultaat is een beeld dat lijkt op een wolkachtige vorm van stippen, op basis waarvan wij een precieze digitale replica van een object of een bouwwerk kunnen genereren.

Het beschikken over een nauwkeurige digitale weergave van het bouwwerk heeft grote voordelen

Waarvoor kun je een pointcloud gebruiken

Pointclouds gebruiken wij onder meer bij het in kaart brengen van een bestaand gebouw waar geen duidelijke bouwkundige tekeningen voor beschikbaar zijn. Verder heeft inzet van pointclouds voordeel bij een gebouw dat lastig in te meten is door vorm of locatie. Een 3D scan of pointcloud fungeert als een nulmeting, waardoor het digitaliseren efficiënter en accurater kan worden verricht. 
De meest voor de hand liggende toepassingen voor de bouw zijn:

 • Scan to BIM oftewel het BIM modelleren van de bestaande situatie.
  De pointcloud kan direct worden ingeladen in diverse tekenpakketten als Revit en vormt daarmee de basis voor verdere planuitwerking. Door de nauwkeurige maatvoering is de kans op faalkosten minimaal. Daarnaast kan op ieder moment in het bouwproces naar de bestaande situatie worden gekeken.
 • NEN 2580 meting
  De norm NEN 2580 is ontwikkeld voor het eenduidig bepalen van oppervlakten en inhouden van gebouwen. Een 3D scan levert nauwkeurige informatie voor het opstellen van een NEN 2580 meting.
 • As-built tekeningen
  Door het tijdens de uitvoering periodiek maken van een pointcloud is het mogelijk de voortgang te monitoren en is na afronding nog steeds inzichtelijk waar de bouwkundige onderdelen of installaties zitten. Na afronding van het bouwen zijn deze niet meer zichtbaar. Dit kan onder meer een grote ondersteuning zijn bij het onderhoud en beheer van gebouwen.
 • Virtuele rondleidingen en visuele representaties
  Pointclouds kunnen worden ingezet om realistische rondleidingen van gebouwen te creëren. Dit kan waardevol zijn voor marketingdoeleinden of voor het visualiseren van ontwerpen in een realistische context.
 • Het plannen van logistieke- of bouwprocessen
  Het visualiseren van de exacte locatie van bouwmaterialen en apparatuur gedurende de uitvoering biedt het uitvoeringsteam inzicht.


Neem contact op voor meer informatie

Pointclouds passen wij steeds vaker toe in het complexer wordende bouwproces. Wilt u meer informatie over deze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact met ons op. Ook wanneer u meer wilt weten over onze overige diensten, op het gebied van planuitwerking en brede bouwkundige advisering, vertellen wij u daar graag meer over.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.