MPG berekening

Een MPG berekening (Milieu Prestatie Gebouwen) is bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw woningen of kantoren verplicht. U kunt voor het maken van een MPG berekeningen bij ons terecht, neem gerust contact met ons op!

MPG score

De MPG beoogt aan te geven wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Er geldt een grenswaarde voor nieuwe woningen van 0,8 (voor kantoren is dit 1,0). Concreet wil dit zeggen dat in een gebouw jaarlijks per vierkante meter gemiddeld niet meer dan 0,8 (of 1,0 voor kantoren) euro milieuschade mag ontstaan. Streven is om de MPG score stapsgewijs aan te scherpen, tot een halvering in 2030 en vanuit daar nog verder.

De MPG score drukt uit wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepastHet maken van een MPG berekening

Een MPG berekening is complex, onder meer vanwege het grote aantal variabelen. Wij voeren de berekeningen uit met software van GPR waar veel standaarddata over materialen al in zijn meegenomen. Deze data zijn afkomstig uit de Nationale Milieu Database (NMD). In deze NMD worden de LifeCycleAnalyses (LCA’s) van materialen

verzameld. Gekwalificeerde deskundigen voeren voor ieder materiaal een LCA uit. De analyse resulteert in 11 indicatoren  voor de milieubelasting van een product (naar verwachting zijn dit er per 2025 19). Deze 11 indicatoren worden samengevoegd tot één waarde, die de zogenaamde schaduwkosten uitdrukt.

De MPG berekening voegt de som van de schaduwkosten van alle toegepaste materialen in een gebouw samen tot een totale Milieu Kosten Indicator (MKI). Er wordt hierbij ook rekening gehouden met materialen die vervangen worden tijdens de levensduur van een gebouw (75 jaar voor een woning, 50 jaar voor een kantoor).
Vervolgens wordt de totale som (MKI) gedeeld door deze levensduur en door het bruto vloeroppervlakte (bvo) van een gebouw. Dit is de uitkomt van de MPG berekening: een getal dat de schaduwkosten uitdrukt per m2 bvo per jaar.

Uitdagingen rondom de MPG berekening voor de toekomst

De milieuprestatieberekening is een van de instrumenten die in Nederland zijn ontwikkeld om te kunnen voldoen aan de strengere wet- en regelgeving vanuit Europa. Het vertalen van dergelijke regelgeving naar concrete tools om hier uitvoering aan te geven is een complexe aangelegenheid. Het is daarom belangrijk om vanuit de praktijk steeds mee te blijven denken over hoe ‘passend’ de tools en methodieken zijn en hoe nauwkeurig de uitkomsten.

Het vertalen van wet- en regelgeving naar concrete tools is complex. Het is daarom belangrijk om vanuit de praktijk steeds mee te blijven denken over hoe passend en nauwkeurig tools en methodieken zijn

Zoals hierboven al aangegeven is het voornemen om de eis stapsgewijs scherper te stellen. Naast de MPG is bij vergunningaanvraag ook een BENG berekening verplicht, die de energieprestatie van een gebouw uitdrukt. Meer informatie over BENG kunt u vinden in dit artikel.

Door de steeds verdere aanscherping van de norm voor milieubelasting van materialen (MPG) kan een situatie ontstaan waarbij maatregelen die hier gunstig voor zijn, juist weer ongunstig kunnen uitpakken voor de energieprestatie van een gebouw (BENG). En andersom. Uitdaging voor de toekomst is het ontwikkelen van een methode die milieu- en energieprestaties van gebouwen op een geïntegreerde manier kwantificeert. Verdere uitdagingen zijn bijvoorbeeld de beschikbaarheid

van nauwkeurige data. Dit is lastig omdat de levenscyclus van een gebouw veel fasen omvat waarin veel veranderende aspecten (zoals ontwikkelingen op het gebied van technologie) een rol kunnen spelen.
Daarnaast is de kwaliteit van de data uit de Milieudatabase niet altijd even betrouwbaar en gedetailleerd. Bijvoorbeeld waar het gaat om innovatieve producten is deze kwaliteit voor verbetering vatbaar.

Fabrikanten en leveranciers moeten overigens hun producten en materialen zelf laten certificeren en de milieuprestaties vastleggen in de NMD. Het belang van op duurzaamheid goed presterende producten wordt door de MPG prestatie-eis in de markt steeds groter.

Wij denken graag mee en kunnen adviseren op het gebied van uw duurzaamheidambities. Neem gerust contact met ons op!


Neem contact op voor meer informatie

Onze adviseurs kunnen uw MPG berekening verzorgen. Wij hebben kennis en ervaring op het gebied van milieu- en energieprestatie berekeningen. Wij kunnen u verder breed adviseren en ondersteunen bij uw duurzaamheisambities. Neem contact met ons op, wij vertellen graag meer over wat wij voor u kunnen betekenen.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.