Energieprestatieberekening – waarom is BENG een verbetering

Energieprestatieberekening – waarom is BENG een verbetering

4 juni 2021

Alle nieuwbouwprojecten moeten sinds 1 januari 2021 op het gebied van energieprestatie voldoen aan de eisen van de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) conform NTA 8800. Als onderdeel van de aanvraag van een omgevingsvergunning is een BENG-berekening noodzakelijk; BENG vervangt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC).

De BENG als energieprestatieberekening is een grote verbetering ten opzichte van de EPC; de berekening heeft meer betekenis door concrete meting in 3 indicatoren, in plaats van een ‘contextloze’ uitdrukking in één coëfficiënt. Het belangrijkste verschil is de aparte eis aan de energiebehoefte van het gebouw zelf; hiermee krijgt energiebesparing feitelijk voorrang op energieopwekking, terwijl binnen de EPC deze factoren uitwisselbaar zijn. Dit komt tot uitdrukking in de BENG 1 indicator, zoals hieronder toegelicht. Het ontwerpen van de details en het toepassen van de juiste isolatie zijn hierbij essentieel.

Bureau Bouwkunde werkt samen met vaste partners en leidt inmiddels ook collega’s op zodat wij deze energieprestatieberekeningen kunnen aanbieden. Dit gebeurt middels een BENG-checklist voor zowel woningbouw als utiliteit. Zo kunnen wij tijdens de ontwerpfase onze opdrachtgevers adviseren en begeleiden op het gebied van duurzaamheid en de verplichte BENG-certificering. Wij controleren het ontwerp al in een vroeg stadium op de verschillende BENG factoren zodat alle maatregelen die nodig zijn om aan het bouwregelgeving te voldoen inzichtelijk zijn.

Bij de oplevering wordt door onze adviseur een verplichte definitieve beoordeling gedaan ter controle of de BENG-berekening nog overeenkomt met het opgeleverde pand. Ter ondersteuning hiervan is het aan te raden om tijdens de bouw een aantal zaken goed te documenteren. Dit wordt gebundeld in een BENG-dossier. Uiteindelijk wordt er een energielabel uitgegeven voor het pand. Ook in dit proces kan Bureau Bouwkunde ondersteuning bieden.

De drie BENG indicatoren zijn hieronder toegelicht:

BENG 1 betreft de berekening van energiebehoefte van een gebouw. De hoeveelheid energie nodig om het gebouw te warmen en te koelen uitgedrukt in kwH per m2 moet onder een maximum waarde blijven. Deze eis is te behalen door optimale isolatie en luchtdichtheid plus een juiste oriëntatie. BENG 1 betreft een eis voor de buitenkant, ofwel de schil, van het gebouw.

Het feit dat er een apart gewicht wordt toegekend aan het zoveel mogelijk beperken van energieverlies (energiebesparing) is een verschil met de oude situatie. Daarin werden energiebesparing en energieopwekking tegen elkaar afgewogen in een verhoudingsgetal. Had een gebouw door slechte isolatie een hoge energiebehoefte, maar werd dit afgedekt door bij plaatsing van bijvoorbeeld extra zonnepanelen dan kon de EPC berekening toch een gunstig coëfficiënt opleveren. BENG 1 geeft de factor energiebesparing een eigen gewicht.

BENG 2 betreft het primair energieverbruik dat nodig is om te voorzien in de hierboven berekende energiebehoefte. Er is een maximum bepaald voor dit verbruik, uitgedrukt in kWh/m2. In deze berekening kan het aandeel hernieuwbare energie worden afgetrokken, waardoor BENG 2 per saldo alleen gaat om het primair fossiel energiegebruik.

BENG 3 is het tweede belangrijke verschil met de EPC. Er is nu een minimum aandeel (50%) vastgesteld voor hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, biomassa, waterkracht, wind.

De BENG-eisen gelden voor nieuwe woningen en gebouwen, maar ook voor bestaande bouw kan een energieprestatieberekening worden gedaan. Het Energielabel voor bestaande gebouwen wordt bepaald aan de hand van de uitkomst van de BENG 2-indicator.

Bureau Bouwkunde kan opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en aannemers van dienst zijn met BENG berekeningen ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, alsmede bij oplevering van een woning of gebouw. Ook indien u vragen heeft over energieprestatie van een bestaande woning of gebouw kunt u bij ons terecht.