Planuitwerking

Efficiënte en gedetailleerde planuitwerking van bouwplannen is cruciaal in een bouwproject. In deze fase vertalen wij ideeën, concepten en bouwplannen naar een bouwtechnisch en financieel haalbaar plan. Tenslotte is iedere klant anders en heeft specifieke wensen; wij worden gemotiveerd door het concreet maken van deze wensen.

Ons ervaren team verzorgt de planuitwerking van bouwplannen tot in detail. Wij bereiden hiermee de bouw volledig voor, zodat de uitvoering effectief van start kan. Tegelijkertijd voorzien wij in een gestructureerde aanpak voor een veilig en binnen budget uitgevoerd project.

Ons ervaren team verzorgt de planuitwerking tot in detail. Wij bereiden hiermee de bouw volledig voor

planuitwerking

Uitwerking van bouwplannen in alle fasen

Onder planuitwerking van bouwplannen valt een breed pakket samenhangende diensten. In de fase technische specificering stellen wij gedetailleerde technische specificaties op die nodig zijn voor de bouw (bijvoorbeeld keuze van bouwmaterialen en -methoden). Vervolgens realiseren wij de bouwtekeningen met onder meer plattegronden, doorsneden en gevelaanzichten die gedetailleerd alle bouwaspecten weergeven.

Gedurende het proces van planuitwerking voeren wij controle uit op het bouwplan, op het voldoen aan bouwvoorschriften en regelgeving. Desgevraagd kunnen wij begeleiding van het vergunningstraject verzorgen. Desgewenst voeren wij dit taject voor u uit. Op basis van de bouwplannen kunnen wij de kostenraming tot in detail opstellen en bouwkosten advies verstrekken, alsmede ondersteunen bij aanbesteding en prijs- en contractvorming. Wij werken uw bouwplannen uit in alle fasen van het bouwproces, van Voorontwerp (VO) tot en met Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Per fase voegen wij meerwaarde toe.

Wij werken uw bouwplannen uit in alle fasen van het bouwproces. Per fase voegen wij meerwaarde toe.

Planuitwerking bouwplannen in in 2D en 3D/BIM

Wij werken de bouwplannen uit in 2D of in 3D/BIM, naar gelang de wens van de opdrachtgever. 2D tekeningen (plattegronden, doorsneden, gevelaanzichten) worden vaak gebruikt voor bouwvergunningen en budgetramingen. Met een 3D model is een gedetailleerde ontwerpvisualisatie mogelijk. Dit heeft grote voordelen op het gebied van informatie-coördinatie en samenwerking tussen de diverse partijen.

Wij kunnen adviseren over deze verschillende benaderingen voor het weergeven van bouwplannen en ontwerpen. Onze BIM specialisten kunnen u meer vertellen over de voordelen van het werken met 3D/ BIM in bouwprojecten.

Neem contact op voor meer informatie

Ons team verzorgt de bouwkundige planuitwerking van uw bouwplannen tot in detail. Neem contact met ons op, wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Planuitwerking

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.