Bouwveiligheid

Wij hebben bouwveiligheid hoog in het vaandel. Onze dienstverlening is hier dan ook op ingericht. Voor het opstellen van een bouwveiligheisplan (BVP) heeft Bureau Bouwkunde brede expertise in huis. U kunt bij ons tevens terecht voor het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G), voor een BLVC plan of voor breed advies op het gebied van bouwveiligheid. Omdat de verschillen tussen BVP, V&G en BLVC niet altijd duidelijk zijn gaan we hieronder hier kort op in.

Bouwveiligheid borgen met een bouwveiligheidsplan (BVP)

Iedereen die in de omgeving van een bouwplaats woont, werkt of de weg gebruikt moet dit kunnen blijven doen en gevrijwaard blijven van gevaarlijke situaties. Risico’s en overlast voor de omgeving van een bouwplaats moeten zoveel mogelijk worden beperkt. Opdrachtgevers lopen risico op schadeclaims, boetes en reputatieschade wanneer zij zaken niet goed regelen en monitoren. De benodigde maatregelen om dit te bewerkstelligen worden geregeld in een Bouwveiligheidsplan (BVP).

Een Bouwveiligheidsplan (BVP) is bij de aanvraag omgevingsvergunning of het doen van een bouwmelding meestal verplicht. Lees hier meer over dit onderwerp. Onze veiligheidskundige kan voor u al in een vroege fase van het project aangeven hoe tijdens de bouw de veiligheid kan worden gegarandeerd. Tevens kan hij het BVP gedurende de gehele bouwfase actueel houden.

Het door ons opgeleverde Bouwveiligheidsplan is volledig afgestemd op de specifieke situatie van uw bouwproject. Dit doen wij door het inventariseren alle veiligheidsrisico’s en het bepalen welke maatregelen nodig zijn om deze risico’s te minimaliseren. Uiteraard houden wij rekening met alle de geldende wet- en regelgeving en de praktische uitvoerbaarheid.

Wij hebben de expertise in huis om een BVP, een V&G of een BLVC plan op te stellen. Onze veiligheidskundige kan u gedurende het hele project ondersteunen met advies

bouwveiligheid

ARBO en bouwveiligheid (V&G)

Werken in de bouw of verblijven op een bouwplaats brengt specifieke risico’s met zich mee. Omdat ook mensen die werkzaam zijn in de bouw met een gerust hart aan het werk willen kunnen gaan, is veiligheid op en rondom de bouwplaats een absolute noodzaak. Dit wordt geregeld in een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G). De Arbeidsomstandigheidenwet (ARBO) bepaalt wat er in een V&G plan moet worden meegenomen.

Wij kunnen door het opstellen van een V&G plan borgen dat de omstandigheden op de bouwplaats voldoen aan de ARBO wet- en regelgeving. De Arbeidsinspectie is belast met de handhaving. Een V&G Plan is verplicht voor projecten die in een bepaalde categorie vallen. Deze projecten hebben een bepaalde minimale omvang of duur, of omvatten specifieke risico’s voor medewerkers. Over het algemeen zijn bij dergelijke projecten meer dan

één opdrachtgever of aannemer betrokken. Een V&G plan regelt dus veiligheid en gezondheid op de bouwplaats voor de mensen die daar aan het werk zijn, of die op de bouwplaats verblijven. Daarnaast maakt het plan helder welke partij waarvoor verantwoordelijk is.
Tot slot moet een een V&G plan opgesteld zijn voordat de werkzaamheden beginnen en gedurende het hele bouwproject actueel blijven

BLVC plan

In het kader van de aanvraag omgevingsvergunning wordt in steeds meer gemeenten een BLVC plan verplicht gesteld. BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, de verschillende aspecten van zogenaamd omgevingsmanagement.

Doel is ervoor te zorgen dat de impact van het project op de omgeving wordt geminimaliseerd, omdat een bouwproject altijd enige hinder voor de omgeving met zich mee zal brengen. Met een goed doordacht BLVC plan, waarin zowel preventieve als correctieve maatregelen kunnen worden opgenomen, worden alle betrokkenen tegemoet gekomen. Met de maatregelen uit een goed BLVC plan blijft hinder binnen de grenzen van het acceptabele. Het kan problemen voorkomen, die in het uiterste geval zelfs zouden kunnen leiden tot het stilleggen van de bouw.

bouwveiligheid


Neem contact met ons op!

Onze veiligheidsexperts kunnen u vertellen wat de wet- en regelgeving precies van u vraagt. Wij verzorgen het opstellen van een Bouwveiligheidsplan, een Veiligheid & Gezondheidsplan of een BLVC plan, toegespitst op uw specifieke situatie en bouwproject.
Verder kunnen wij u adviseren welke maatregelen noodzakelijk, mogelijk en haalbaar zijn.

Neem contact met ons op voor meer informatie! Wij vertellen u graag meer. Bekijk hier ons volledige dienstenaanbod.


Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.