Stichtingskosten en bouwkosten

Ten behoeve van de sturing en toetsing van het ontwerpproces berekenen wij zowel de stichtingskosten als de bouwkosten, vanaf het Voorlopig Ontwerp (VO) tot en met Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Door onze kostenramingen sturen we op kosten, exploitatie, directe en indirecte kosten en bewaken we het taakstellend budget.

Inzicht in stichtingskosten en bouwkosten

Stichtingskosten vormen de basis van elk project. Ze vertegenwoordigen de initiële investering die nodig is om een bouwproject van de grond te krijgen. Dit omvat alle kosten die rechtstreeks verband houden met het verwerven van een stuk grond en het gereedmaken ervan voor bouwdoeleinden. Bijvoorbeeld de aankoopprijs van de grond, kosten voor grondonderzoek, juridische kosten, eventuele sloopkosten van bestaande structuren op het perceel, en andere uitgaven die nodig zijn om het

terrein bouwrijp te maken.
Bouwkosten omvatten alle kosten die specifiek verband houden met de fysieke constructie van het gebouw. Bijvoorbeeld materialen, arbeid, apparatuur en alle andere directe kosten die nodig zijn om het project te realiseren, vanaf fundering tot aan oplevering.
Onder bouwkosten vallen ook indirecte kosten, voor bijvoorbeeld architectuur- en ontwerpdiensten, vergunningen, verzekeringen en bouwmanagement.


Realistisch budget en vermijden risico’s

Voor de opdrachtgever, die het budget van een bouwproject beheert, is het van vitaal belang alle kosten inzichtelijk te hebben. Voor realistische budgettering en het vermijden van financiële risico’s is een totaalplaatje noodzakelijk.

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact met ons op indien u behoefte heeft aan bouwkostenexpertise binnen uw bouwproject. Onze adviseurs zijn u graag van dienst, met calculaties of het volledige bouwkostenmanagement.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

stichtingskosten en bouwkosten

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.