Certificeringen

Op alle facetten van technisch dienstverlening en planuitwerking houdt Bureau Bouwkunde een hoge standaard aan. Daarom laten wij ons beoordelen en certificeren op diverse onderdelen. Voor opdrachtgevers betekent dit een extra bevestiging van de deskundigheid en betrokkenheid van Bureau Bouwkunde. We zijn gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

-ISO 9001
-BREEAM-NL
-NEN 2535
-NEN2580
-CO-2 Prestatieladder niveau 3

Voor de volgende onderdelen zijn wij bezig om ons (op korte termijn) te certificeren:

-NTA 8800/BRL 5019
-BRL 9500

ISO 9001 en CO2-prestatieladder

Omdat wij onze groei en doelstellingen op een gestructureerde en beheersbare manier willen realiseren, zijn wij sinds begin 2021 ISO 9001 gecertificeerd. Dit kwaliteitsmanagementsysteem sluit naadloos aan bij de systematiek van de CO2-prestatieladder, een duurzaamheidsinstrument dat ons ondersteunt in het realiseren van onze doelen op het gebied van CO2 reductie. Per 12 april 2022 hebben wij het het CO2-Bewust certificaat niveau 3 in ontvangst mogen nemen.

CO2 prestatieladder 3

Onafhankelijk eigenaar en beheerder van de CO2 Prestatieladder en het certificeringsschema is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

CO2-reductie doelstellingen

Voor de periode 2022 – 2025 hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd op het gebied van CO2 reductie. In eerste instantie zijn deze gericht op de eigen organisatie en projecten.

  • We zorgen ervoor dat we binnen een jaar een compleet overzicht hebben van alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen, om de reductie van CO2-uitstoot te realiseren in onze eigen organisatie en binnen onze projecten. Door periodieke evaluatie en feedback vanuit de organisatie willen we dit overzicht voortdurend updaten.
  • Binnen een jaar (vóór februari 2023) realiseren we in onze kantooromgeving een reductie van niet minder dan 50%, door over te stappen op groene stroom. Doordat wij een hele lage CO2 uitstoot hebben vanuit andere emissiebronnen (zoals vervoer en stadsverwarming) is het aandeel van het elektriciteitsverbruik op kantoor relatief hoog. Daardoor valt op dit gebied veel ‘winst’ te behalen. Daarnaast kiezen wij waar mogelijk in ons zakelijk vervoer voor elektrische deelauto’s en openbaar vervoer en draaien wij in de winterperiodes de verwarming uit op 3 geagendeerde dagen uit (te beginnen met 11 februari 2022), de zogenaamde ‘warme truien dagen‘.
  • We breiden onze dienstverlening uit met het ontwikkelen van ‘het duurzame alternatief’; in onze adviezen zullen wij de (voor het milieu) ‘betere’ en toch betaalbare keuzes meenemen waar het gaat om ontwerp- en materiaalkeuzes. We zullen op onze website geregeld communiceren over de voortgang op dit gebied.
  • We zijn een partnerschap aangegaan met de Dutch Green Building Council. We willen kennis en informatie uitwisselen, en actief onze bijdrage leveren aan geselecteerde initiatieven. Onder meer zijn wij voornemens in 2022 het Paris Proof Commitment en de Whole Life Carbon Intentieverklaring te onderschrijven. Lees meer over hoe wij invulling willen geven aan dit actieve partnerschap in het document Actief partnerschap DGBC

Onze eigen uitgangspositie is zonder meer goed. Onze CO2 footprint in onze werk(kantoor)omgeving is beperkt. Per FTE is de CO2 uitstoot niet groter dan 1,25 ton CO2 per jaar. Het wagenpark is minimaal, onze medewerkers komen op de fiets of met OV naar kantoor, we gebruiken (zoveel mogelijk elektrische) deelauto’s voor zakelijk reizen. Dit vullen we aan met de hierboven genoemde maatregelen. We hopen door uitbreiding van onze dienstverlening en door samenwerkingsverbanden een steeds groter verschil te kunnen maken.  De inventarisatie van de energiestromen en bijbehorende CO2 uitstoot, alsmede verantwoording van de gebruikte methodieken, is na te lezen in het bestand Emissie-inventaris 2021-Bureau Bouwkunde

Tot slot: het is goed om te constateren dat wij op ons team kunnen rekenen, dat is onze belangrijkste denktank en drijvende kracht waar het gaat om het vorm en inhoud geven aan de bovengenoemde doelstellingen. CO2 reductie staat binnen Bureau Bouwkunde al stevig op de kaart.

In onderstaande blogs licht Nils van der Waal (directeur) deze ideeën verder toe:
Bureau Bouwkunde neemt maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren
Nils van der Waal één jaar aan het roer als directeur