Certificeringen

Op alle facetten van technisch dienstverlening en planuitwerking houdt Bureau Bouwkunde een hoge standaard aan. Daarom laten wij ons beoordelen en certificeren op diverse onderdelen. Voor opdrachtgevers betekent dit een extra bevestiging van de deskundigheid en betrokkenheid van Bureau Bouwkunde. We zijn gecertificeerd voor de volgende onderdelen:

-BRL 5019
-ISO 9001
-BREEAM-NL
-NEN 2535
-NEN2580
-CO-2 Prestatieladder niveau 3

Voor de volgende onderdelen zijn wij bezig om ons (op korte termijn) te certificeren:

-NTA 8800/BRL 5019
-BRL 9500

BRL 5019 en de Wet Kwaliteitsborging

Ons team is sinds 1 januari 2024 gecertificeerd voor de BRL 5019, zodat wij ingezet kunnen worden als kwaliteitsborgers in bouwprojecten (vooralsnog alleen nieuwbouw gevolgklasse 1). Kwaliteitsborging in bouwprojecten door private partijen is geïntroduceerd met het ingaan van de Wkb (Wet kwaliteitsborging). Lees er hier meer over, of neem contact met ons op, wij vertellen er graag meer over!

ISO 9001 en CO2-prestatieladder

Omdat wij onze groei en doelstellingen op een gestructureerde en beheersbare manier willen realiseren, zijn wij sinds begin 2021 ISO 9001 gecertificeerd. Dit kwaliteitsmanagementsysteem sluit naadloos aan bij de systematiek van de CO2-prestatieladder, een duurzaamheidsinstrument dat ons ondersteunt in het realiseren van onze doelen op het gebied van CO2 reductie. Per 12 april 2022 hebben wij het het CO2-Bewust certificaat niveau 3 in ontvangst mogen nemen. Voor 2023 hebben wij de audit opnieuw met positief gevolg afgerond.

CO2 prestatieladder 3

Onafhankelijk eigenaar en beheerder van de CO2 Prestatieladder en het certificeringsschema is de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

CO2-reductie doelstellingen

Voor de periode tot 2025 hebben wij een aantal doelstellingen geformuleerd op het gebied van CO2 reductie. Hieronder een korte update met betrekking tot de voortgang, per april 2023. Zie voor de concrete cijfers onze Emissie inventaris 2022 , een inventarisatie van ons energieverbruik en bijbehorende CO2 uitstoot.

 • We houden het overzicht van alle maatregelen die binnen onze mogelijkheden liggen actueel en handelen hiernaar. We vragen actief input en feedback vanuit de organisatie omdat we betrokkenheid belangrijk vinden.
 • We realiseren in onze kantooromgeving een uitstootreductie van niet minder dan 50% ten opzichte van referentiejaar 2021, door over te stappen op groene stroom. Deze overstap is gemaakt per april 2023. Doordat wij een hele lage CO2 uitstoot hebben vanuit andere emissiebronnen (zoals vervoer en stadsverwarming) maakt elektriciteitsverbruik een groot verschil.
  Daarnaast kiezen wij waar mogelijk in ons zakelijk vervoer voor elektrische deelauto’s en openbaar vervoer en draaien wij in de winterperiodes de verwarming uit op 3 geagendeerde dagen, de zogenaamde ‘warme truien dagen‘. Deze warme truien dagen maken op zich niet hét verschil in reductie, maar dragen wel  bij aan groeiende bewustwording. Doordat de radiatoren uitgedraaid worden waar en wanneer dit maar kan is ons stadsverwarmingverbruik in 2022 ten opzichte van 2021 flink gedaald.
 • Het grootste verschil kunnen wij maken, met onze dienstverlening in de samenwerking met partners en opdrachtgevers.
  -We blijven investeren in onze BREEAM expertise om opdrachtgevers te kunnen begeleiden in het behalen van dit duurzaamheidskeurmerk.
  – We hebben ons bekwaamd in het verzorgen van stikstofdepositieberekeningen, zodat we dit als dienst kunnen aanbieden.
  – We bieden een overzichtelijk Stappenplan verduurzaming gebouwen aan, haalbaar voor grote en kleine opdrachtgevers
  – We inesteren in innovatieve toepassingen in BIM die het maken van duurzame keuzes kunnen ondersteunen door berekening en visualisatie
  – We zullen actief communiceren over het grote verschil dat bouwkundige keuzes kunnen maken waar het gaat om duurzaamheid.
 • We zijn een partnerschap aangegaan met de Dutch Green Building Council. We willen kennis en informatie uitwisselen en actief onze bijdrage leveren aan geselecteerde initiatieven. We hebben in 2022 het Paris Proof Commitment onderschreven en zullen samen optrekken met andere ondertekenaars op weg naar het behalen van het ambitieuze doel.

Ten opzichte van 2021 hebben wij in 2022 een reductie in CO2 emissie kunnen behalen van 16% ! Een tweede prettige constatering is dat onze footprint in vergelijking met andere werk(kantoor)omgevingen klein te noemen is: per FTE is de CO2 uitstoot niet groter dan 0,87 ton CO2 per jaar (2022). Dit is voornamelijk te danken aan ons zeer beperkte wagenparkt; voor zakelijke kilometers kiezen wij vooral voor OV en (elektrische) deelauto’s. Dit vullen we aan met de hierboven genoemde maatregelen. We streven ernaar door uitbreiding van onze dienstverlening en door samenwerkingsverbanden een steeds groter verschil te maken.

Tot slot: de betrokkenheid van het hele team is een drijvende kracht waar het gaat om het vorm en inhoud geven aan het behalen van de doelstellingen. CO2 reductie staat binnen Bureau Bouwkunde al stevig op de kaart.

In onderstaande blogs licht Nils van der Waal (directeur) deze ideeën verder toe:
Bureau Bouwkunde neemt maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren
Nils van der Waal één jaar aan het roer als directeur