Wat houdt BREEAM in?

Wat houdt BREEAM in?

14 juli 2022

BREEAM is de meest toegepaste methode voor het beoordelen van duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Maar wat houdt BREEAM precies in?

Het duurzaamheidskeurmerk BREEAM is ontwikkeld door BRE in Engeland. BREEAM-NL is gebaseerd op deze internationale norm en door de onafhankelijke stichting de Dutch Green Building Council (DGBC) geschikt gemaakt voor de gebouwde omgeving in Nederland. BREEAM-NL heeft een familie van vier keurmerken, voor bestaande bouw, nieuwbouw, sloopprojecten en complete gebieden.

De mate van duurzaamheid wordt beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria, vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL).

BREEAM certificering

BREEAM is inmiddels uitgegroeid tot hét instrument om duurzaamheidsprestaties te meten en te beoordelen. Om te kunnen certificeren moet worden voldaan aan criteria in verschillende categorieën, die uitstijgen boven het wettelijk minimum. Certificering is dan ook een vrijwillige keuze van de opdrachtgever.

 

Waarom BREEAM?

Een BREEAM traject is intensief en wordt begeleid door een expert, die u kan adviseren over wat BREEAM inhoudt en de meerwaarde van certificering.  Er zijn verschillende argumenten waarom de keuze tot het opstarten hiervan gemaakt wordt. Onder meer:

– Bijdragen aan bewustwording. Een BREEAM certificering maakt duurzaamheidsambities zichtbaar en meetbaar. In onze visie een belangrijke bijdrage aan sector brede bewustwording van wat de bouw kan bijdragen aan verduurzaming.
– Kostenbesparing. Een duurzaam gebouw levert besparing op operationele kosten. Bovendien ligt een gebouw met een BREEAM certificaat beter in de markt.
– Door de aandacht voor het binnenklimaat, ventilatie en licht is een gecertificeerd gebouw ook een gezond gebouw.
– Een gecertificeerd project is future-proof, doordat de lat van BREAAM hoger ligt dan wat wettelijk wordt geëist.

BREEAM expert

Voor het doorlopen van de verschillende stappen die leiden naar een BREEAM certificering kan een BREEAM expert begeleiding bieden.  Deze expertise is logisch onderdeel van onze brede dienstverlening: voor begeleiding naar certificering kunt u bij ons terecht. Onze expert Raymond Vink vertelt u precies wat BREEAM inhoudt en ondersteunt u bij het behalen van de beste duurzaamheidsprestatie van een gebouw, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en functionaliteit.

Bureau Bouwkunde heeft zich vanuit deze expertise en de bredere duurzaamheidsdoelstellingen (onder andere de Paris Proof Commitment) aangesloten als partner bij de DGBC.

Bij interesse kunt u direct contact opnemen met Raymond via e-mail: r.vink@bureaubouwkunde.nl

 

Raymond Vink