BIM management

BIM levert een belangrijke bijdrage aan de digitalisering van de bouwsector. Het faciliteert een efficiënt en transparant proces, door het samenwerken van alle disciplines in één collectief model. Deze integrale samenwerking vraagt om heldere afspraken voorafgaand en adequate coördinatie tijdens het project. Wij verzorgen voor u het BIM management zodat u zeker bent van een kwalitatief hoogwaardig en integraal uitgewerkt BIM model.

Wat is BIM management

BIM managementEen BIM model zorgt ervoor dat op een overtuigende manier de toekomstige bouw van een project kan worden ervaren. Het maakt vroegtijdig signaleren van ontwerpfouten mogelijk, die anders pas tijdens de uitvoering aan het licht zouden komen. Eén visualisatie zegt soms meer dan duizend woorden.

Werken met BIM faciliteert integrale samenwerking door de verschillende disciplines. Efficiënt BIM management zorgt ervoor dat dit samenwerkingsproces volledig in de greep is. De BIM manager garandeert dat voordat het project van start gaat alle randvoorwaarden, specificaties en communicatieafspraken voor wat betreft het werken in BIM bij alle betrokkenen helder zijn. Sterker nog, alle partijen committeren zich vooraf aan deze basisafspraken die gedetailleerd worden vastgelegd. Gedurende het proces fungeert de BIM manager als centraal aanspreekpunt.

BIM management is cruciaal door het vanuit één centrale positie bewaken van de kwaliteit, alsmede door het aansturen van clashcontroles en modelvalidaties. De BIM coördinatoren ondersteunen de BIM manager vanuit de diverse disciplines.

Efficiënt BIM management zorgt ervoor dat het samenwerkingsproces tussen de verschillende disciplines volledig in de greep is

BIM management proces

De voordelen van het werken met BIM zijn nauwelijks te overschatten. De ontwikkelingen staan niet stil; de toepassingen worden steeds verder geoptimaliseerd en ontwikkeld. De noodzaak om met alle partijen op een eenduidige, gestandaardiseerde en goed beveiligde manier te blijven samenwerken wordt hierdoor alleen maar groter. Het BIM management proces voor uw project is bij onze BIM managers in goede handen. Wij zorgen er voor dat bij aanvang de uitgangspunten helder zijn en dat de opdracht eenduidig is vastgelegd. Aan het begin van het project of proces wordt een BIM protocol opgesteld. Het BIM protocol sluit aan op het Programma van Eisen. Het bevat onder meer

de BIM ambities, het gebruik van BIM, een overzicht van de samenwerkingsstructuur, de fasen in het project met de vereiste deliverables en een aantal basisafspraken. Vervolgens worden gedetailleerde informatieleveringsspecificaties opgesteld (ILS). Een door de branche ontwikkelde ILS configurator ondersteunt een stapsgewijs en uniform opstellen van een ILS. In een BIM uitvoeringsplan worden alle overige afspraken vastgelegd die door de BIM manager worden bewaakt. De BIM manager heeft op deze manier controle op de kwaliteit en de voortgang. Hij wordt hierbij ondersteund door de BIM coördinatoren die vanuit de diverse disciplines hun bijdrage leveren.

Om de voordelen van BIM optimaal te kunnen benutten is efficiënt BIM management een absolute voorwaarde


Neem contact op voor meer informatie

Werken met BIM heeft de bouwsector fundamenteel veranderd. BIM levert meer inzicht door voortdurend beschikbare en actuele informatie. Daardoor verloopt het proces sneller en (kosten)efficiënter.

Het BIM model creëert steeds een up to date driedemensionaal beeld van het project, waardoor integrale samenwerking tussen de partijen mogelijk is. Het eindproduct is kwalitatief hoogwaardig doordat tijdens het proces steeds nauwkeurige analyses en simulaties kunnen plaatsvinden. Daardoor worden bouwfouten in een vroege fase voorkomen. De lijst met voordelen is hiermee niet uitgeput, wij kijken uit naar toepassing van nieuwe ontwikkelingen!  

Om BIM ten volle te kunnen benutten is het efficiënt managen van het proces een absolute voorwaarde. Het BIM management van uw project is bij ons in goede handen. Neemt u gerust contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over! Ook als u vragen heeft over het implementeren of optimaliseren van het werken met BIM in uw eigen organisatie zijn wij u graag van dienst. Onze BIM consultants kunnen u hierbij ondersteunen.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.