BIM coördinatie

BIM coördinatie en clashcontrole zijn onmisbaar in een efficiënt ontwerp- en bouwproces. Het integraal samenwerken van verschillende disciplines in één collectief digitaal model vraagt namelijk om voortdurende afstemming tussen alle partijen.

Effectieve BIM coördinatie begint met goede afspraken

Onze BIM specialisten stellen op voorhand een BIM protocol, een ILS en een BIM uitvoeringsplan (BUP) op. Dit doen ze om de afstemming en integratie te optimaliseren. In het BIM procotol worden alle contractafspraken en verantwoordelijkheden inclusief projectspecifiek ILS vastgelegd. In het BIM uitvoeringsplan (BUP) worden alle werkafspraken vastgelegd met betrekking tot het proces. Maar ook de wijze van samenwerken en communiceren en overige modelleerafspraken worden geadresseerd.

Afspraken en transparantie borgen een geslaagd BIM project waarin u overzicht heeft over en grip op proces en (eind)resultaat. De BIM-coördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van het BIM-project, het uitvoeren van clashcontroles en modelvalidatie. Door de integratie en afstemming van verschillende modellen te managen, helpt de BIM-coördinator vroegtijdige conflicten te identificeren. Bovendien worden faalkosten tijdens de uitvoering voorkomen.

Over de hele linie staat of valt de effectiviteit van een BIM model met heldere afspraken en transparante afstemmingBIM coördinatie: clashcontrole en modelvalidatie

Clashcontrole in een BIM model heeft als doel het identificeren en oplossen van conflicten ofwel clashes tussen verschillende elementen. De BIM coördinator zorgt middels clashsessies voor een effectieve identificatie, controle en rapportage van verstoringen en clashes in 3D BIM modellen. Deze clashsessies worden uitgevoerd met als doel om op voorhand bouwfouten te voorkomen, kostbare vertragingen en herstelwerkzaamheden tijdens de bouwfase te voorkomen.

BIM-modelvalidatie is het proces waarbij wordt gecontroleerd of de modellen de juiste geometrie en informatie bevatten zoals vereist. Dit betekent dat de modellen vrij moeten zijn van duplicaten of conflicterende elementen, en dat ze voldoende en correcte informatie moeten bevatten. Door middel van grondige en periodieke validatie van BIM-modellen borg je de kwaliteit en betrouwbaarheid van de modellen, wat uiteindelijk essentieel is voor een succesvolle uitvoering.

Met BIM coördinatie borg je de kwaliteit en betrouwbaarheid van BIM modellen en daarmee ook een succesvolle uitvoering.

Neem contact op voor meer informatie

De meerwaarde van het werken in een BIM model is pas optimaal bij een efficiënt gemanaged project. Een dergelijk project kan niet zonder vakkundige BIM coördinatie. Neem contact met ons op, wij vertellen er graag meer over! Ook als u vragen heeft over het inrichten of optimaliseren van BIM processen in uw organisatie kunt u bij ons terecht. Onze BIM consultants kunnen u op dit vlak ondersteunen.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

BIM management

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.