Duurzaamheid (BREEAM)

Duurzaamheid en milieu staan bij ons hoog in het vaandel. Onder meer hebben wij BREEAM expertise in huis. Maar dat is niet het enige waarbij onze duurzaamheidsspecialisten van dienst kunnen zijn. Wij geloven in een vooruitstrevende, innovatieve, toekomstbestendige bouwsector. Als organisatie willen en kunnen wij daar substantieel aan bijdragen. Daarom hebben wij brede kennis en expertise in huis op het gebied van duurzaamheid.

Wij geloven in een vooruitstrevende, innovatieve, toekomstbestendige bouwsector

Wij adviseren onder meer op het gebied van energieneutraal bouwen, duurzame bouwkundige detaillering, het minimaliseren van CO2 uitstoot, het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen en (her)gebruik van circulaire materialen. Onze duurzaamheidsadviseurs leveren proactieve ondersteuning, met als doel de duurzaamheid van concept of ontwerp naar een hoger niveau te tillen.

Duurzaamheid

Prestatieberekeningen

Behalve door advisering kunnen wij u van dienst zijn door milieuprestatieberekeningen. Milieu- en energieprestaties van bouwwerken (nieuwbouw of bestaand) kunnen wij berekenen en toetsen, bijvoorbeeld door MPG-, MKI of BENG berekeningen. Verder kunnen wij de milieuwinst van duurzame alternatieve keuzen kwantificeren, zodat duidelijk is wat deze keuzes concreet opleveren.

Het gebruik van een 3D model kan hierbij een goede ondersteuning zijn. Door gebruik te maken van de data in een model kunnen milieu- en energieprestaties van een ontwerp of gebouw worden gesimuleerd. Door data ontwerpanalyses worden vervolgens de gevolgen van verschillende keuzes vergeleken zodat helder is welk alternatief het meest energiezuinig of milieuvriendelijk is.Aerius berekening stikstofdepositie

Bij de aanvraag omgevingsvergunning of bij het doen van een bouwmelding, is het verplicht om de rapportage van een stikstofdepositieberekening in te dienen (informatieplicht). Deze kunnen wij voor u verzorgen door het gebruik van de AERIUS tool.

Uiteraard kunnen wij u tevens adviseren hoe in uw bouwproject de stikstofemissie beperkt kan blijven. Wij kijken onder meer naar de bouwmethodiek, logistiek en de toe te passen bouwstoffen. Lees hier verder over onze diensten op het gebied van het beperken van stikstofemissie en het verzorgen van een AERIUS berekening.

BREEAM

Met onze BREEAM expertise begeleiden wij u stap voor stap in uw ambitie naar het behalen van het BREEAM duurzaamheidskenmerk. Wij zorgen ervoor dat uw gebouw de best mogelijke duurzaamheidprestaties behaalt, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en functionaliteit. BREEAM beoordeelt uw project op integrale duurzaamheid en toont aan dat uw project kostenbesparend, gezond en toekomstbestendig is.

Onze expertise zorgt voor de best mogelijke duurzaamheidsprestaties, zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit en functionaliteit

Stappenplan Verduurzaming

Bureau Bouwkunde heeft een aanpak ontwikkelt waarmee verduurzaming van uw gebouw of vastgoedportefeuille vertaalt wordt in realistische en haalbare doelen. Samen met u definiëren wij die doelen en leggen routekaarten vast. Met deze aanpak, het Stappenplan Duurzame Gebouwen, wordt de verduurzamingsopgave in kaart gebracht en geanalyseerd en een projectmatige benadering uiteengezet. Dit plan is inclusief kostenraming en kwantificering van de opbrengst. U weet daardoor direct wat de investering bedraagt en wat het u uiteindelijk oplevert.

U heeft één aanspreekpunt voor de vraagstelling, analyse en uitvoering. Door samenwerking met vaste partners kunnen wij de 3 hoofddisciplines die gemoeid zijn met het traject in één hand houden. Dit betreft het bouwkundige deel, de installatietechniek en de duurzame energievoorziening. U kunt ons inzetten in de ontwerpfase van uw bouwplan, of voor verduurzaming van bestaande bouwwerken. We verkennen graag met u wat de mogelijkheden zijn voor uw specifieke vraag.

Neem contact op voor meer informatie

Wilt u meer weten over onze diensten op het gebied van duurzaamheid?
– bouwkundig advies duurzaamheid of verduurzaming
– energie- en milieuprestatieberekeningen (MPG, MKI, BENG)
– stikstofemissie- ofwel AERIUS berekeningen
– BREEAM certificering
– Stappenplan Duurzame Gebouwen
Neem vrijblijvend contact met ons op, om te onderzoeken wat wij voor u kunnen betekenen.

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten.

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.