Wanneer start bouw na akkoord bouwmelding?

Wanneer start bouw na akkoord bouwmelding?

8 april 2024

Voor een bouwwerk in gevolgklasse 1 is het noodzakelijk twee separate procedures te doorlopen, voordat de uitvoering kan starten. De procedure ‘Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit’, (deze leidt tot verlening van een Omgevingsvergunning OPA) loopt parallel aan de procedure kwaliteitsborging (deze leidt tot akkoord op de bouwmelding). Pas nadat beide trajecten zijn doorlopen kan de bouw aanvangen. Hieronder wordt dit kort toegelicht.


Twee trajecten voorafgaand aan start bouw

Wanneer een opdrachtgever bouwplannen heeft die vallen in gevolgklasse 1, is het sinds 1 januari 2024 noodzakelijk een kwaliteitsborger in te zetten. Dit is bepaald in de Wkb (Wet kwaliteitsborging), die is gekoppeld aan de Omgevingswet.

Met de inzet van een kwaliteitsborger is er een nieuwe situatie ontstaan. In de procedure die moet worden gevolgd voordat er gestart kan worden met bouwen lopen 2 trajecten naast elkaar.
– Toetsing op het omgevingsplan, zoals vanouds door de relevante gemeente (bevoegd gezag). Wanneer alles in orde is wordt de omgevingsvergunning verleend.
– De technische toets door de kwaliteitsborger, op alle technische eisen van het Bbl. Na de plantoets dient de opdrachtgever de relevante informatie (waaronder risico-inventarisatie, borgingsplan en verklaring van de kwaliteitsborger) via het omgevingsloket in bij de gemeente, door het doen van een bouwmelding. Voor het doen van deze bouwmelding is overigens ook het OLO nummer nodig behorende bij de Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit. Dit nummer dient dus op dat moment bekend te zijn.

In principe mag de bouw 4 weken ná het akkoord op de bouwmelding starten. Of dit ook op dat moment daadwerkelijk kan hangt af van de verlening omgevingsvergunning

Wanneer start bouw na akkoord bouwmelding

Na het indienen van de bouwmelding is in deze voorbereidende fase de kwaliteitsborger klaar. In principe mag de bouw 4 weken na akkoord op de bouwmelding starten. Deze is een jaar geldig, binnen welke termijn de bouw moet zijn gestart. Of de uitvoering ook echt na 4 weken al kan aanvangen, hangt af van de status van de andere procedure, de Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit. Alleen het akkoord op de bouwmelding is niet voldoende.

Een Aanvraag vergunning Omgevingsplanactiviteit neemt gemiddeld 8 weken in beslag. Na de vergunningverlening volgen nog 6 weken voor de bezwaartermijn, waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken (zoals ook voor het ingaan van de Omgevingswet het geval was). Het verdient aanbeveling pas na de 6 weken bezwaartermijn van de Omgevingsvergunning OPA aan te vangen met bouwen, omdat de vergunning pas dan definitief is. Hoe lang een kwaliteitsborger nodig heeft, hangt af van het startmoment van zijn inzet en de complexiteit van het traject.

Wanneer u meer wilt weten over onze inzet als kwaliteitsborger, neemt u dan contact met ons op! Wij vertellen er graag meer over. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn in het begeleiden of volledig verzorgen van de aanvraag omgevingsvergunning. Een combinatie van beide is niet mogelijk doordat een kwaliteitsborger een strikt onafhankelijke positie dient in te nemen in het betreffende project.