Verduurzamen van de gebouwde omgeving in 5 stappen

Verduurzamen van de gebouwde omgeving in 5 stappen

4 januari 2023

Verduurzamen van de gebouwde omgeving in 5 stappen, kan dit? Jazeker! Alle duurzaamheidsambities en de noodzakelijke investeringen kunnen overweldigend aanvoelen waardoor partijen niet weten waar ze moeten beginnen. Terwijl de noodzaak steeds urgenter wordt; een duurzame gebouwde omgeving is allang niet meer een wens, maar een absolute must.

Het 5-stappenplan verduurzamen gebouwde omgeving

Wij bieden met ons stappenplan voor verduurzaming van gebouwen een hands-on aanpak, waarbij we onze brede expertise optimaal kunnen inzetten. We vertalen ambities hiermee in realistische doelstellingen met bijbehorende routekaarten.

Bureau Bouwkunde adviseert in de ontwerpfase van een bouwwerk alsmede waar het gaat om verduurzaming van bestaande gebouwde omgeving. Als bouwkundigen hebben wij tevens brede kennis en ervaring in huis op het gebied van bouwkosten, wet- en regelgeving en het managen van bouwprojecten. Zowel grote als kleine opdrachtgevers kunnen wij volledig ontzorgen, door verduurzamingsopgaven projectmatig in 5 stappen aan te pakken.

De 5 stappen die wij onderscheiden kunnen worden toegepast bij zowel de verduurzaming van bestaande gebouwen als van nieuwbouw projecten. Een generieke, gefaseerde en gecontroleerde aanpak naar het waarmaken van de duurzaamheidsambities, omdat je een olifant tenslotte ook niet in één keer opeet.

  • Inventariseren
  • Berekening investering en opbrengst
  • Opstellen routekaart / plan van aanpak
  • Engineering
  • Realisatie

Gedurende het hele traject heeft de opdrachtgever één aanspreekpunt in de persoon van de projectleider van Bureau Bouwkunde.

Mocht de opdrachtgever een extra stap willen zetten dan hebben wij de gecertificeerde BREEAM-expertise ‘nieuwbouw’ en ‘in-use’ in huis, zodat dit direct in het plan kan worden meegenomen.

Integraal advies – de kern voor succesvolle verduurzaming

Verduurzaming van bouwwerken omvat 3 hoofdgebieden:

  1. het bouwkundige deel
  2. installatietechniek
  3. de duurzame energievoorziening

Door samenwerking met vaste en vertrouwde partners kan Bureau Bouwkunde deze drie onderdelen integreren in één project. Kern van succesvolle verduurzaming is de integraliteit van de aanpak.

Een bijkomend en onderscheidend voordeel is het feit dat wij ook kennis in huis hebben op ‘aangrenzende’ gebieden, zoals brandveiligheid. De combinatie brandveiligheid en duurzaamheid is nog lang niet vanzelfsprekend en verdient daarom bewuste aandacht in verduurzamingstrajecten. Daarnaast zetten wij BIM in ter ondersteuning.

Ondersteuning in BIM

Onze kennis van BIM ondersteunt de integraliteit van de aanpak; de inbreng van de diverse disciplines van het bouwproject wordt uitgewerkt in het BIM model, waardoor eventuele problemen in een vroeg stadium kunnen worden ondervangen. Daarnaast kunnen wij de mogelijke diverse alternatieve scenario’s doorberekenen op milieu effecten (het zogenaamde energy modelling) en in prestatiemodellen visualiseren.

Waarom een stappenplan

De mogelijkheden die wij als organisatie hebben om bij te dragen aan een meer duurzame gebouwde omgeving willen wij met nadruk voor het voetlicht brengen. Dit doen wij onder meer door het aanbieden van deze 5-stappen aanpak. Een rechttoe rechtaan praktische benadering van kleine en grote verduurzamingsambities waarmee we zowel kleine als grote opdrachtgevers van dienst kunnen zijn. Door onze systematiek maken we de ambities overzichtelijk en hanteerbaar.

Wij voelen ons als bouwkundig adviesbureau mede verantwoordelijk voor de toekomstige generaties. We hebben het Paris Proof Commitment, opgesteld door de Dutch Green Building Council, in 2022 ondertekend. Dit Commitment is voor ons de stip aan de horizon waar het gaat om reductie van ons eigen energieverbruik. Bureau Bouwkunde is tevens in het bezit van het ‘CO2 Bewust Certificaat’ voor de CO2 Prestatieladder. Deze Ladder biedt ons de systematiek om ons verbruik en dus de CO2 emissie te verlagen.

Daarnaast streven we naar CO2 reductie buiten de grenzen van onze organisatie, waar we uiteindelijk het meeste verschil zullen kunnen maken. Dit stappenplan voor het verduurzamen van gebouwen is onderdeel van dit streven.

Afbeelding (achtergrond): Eentien Architecten