Bureau Bouwkunde onderschrijft het Paris Proof Commitment

Bureau Bouwkunde onderschrijft het Paris Proof Commitment

11 oktober 2022

Een nieuwe mijlpaal: met het onderschrijven van het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council laat Bureau Bouwkunde zien dat wij onze doelstelling ‘verduurzaming’ serieus nemen. Met meer dan 45 marktpartijen die het Commitment hebben ondertekend bevinden wij ons in goed gezelschap!

Wij verbinden ons aan de ambitieuze doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee tevens de CO2 emissies terug te brengen. We reduceren ons eigen energieverbruik en streven ernaar dit middels onze dienstverlening ook buiten onze organisatie te realiseren.

 

Paris Proof Commitment

 

Paris Proof Commitment

De DGBC is een organisatie met als doel de gebouwde omgeving toekomstbestendig te maken. Onder meer is door DGBC berekend dat, teneinde in 2040 een volledig duurzame energievoorziening te realiseren,  het energieverbruik van de gebouwde omgeving met twee derde omlaag moet. Lees  hier meer over de Paris Proof doelen van DGBC.

Voor Bureau Bouwkunde houdt het onderschrijven van het Commitment de volgende stappen in:

-Wij zijn transparant over onze Paris Proof ambitie
-Wij zijn transparant over ons eigen energieverbruik en CO2-emissies
-Wij stellen routekaarten op hoe wij onze eigen Paris Proof ambities willen realiseren
-Wij communiceren over onze voortgang en brengen actief de Paris Proof doelstellingen onder de aandacht bij onze relaties

Bekijk hier de details van ons Commitment. Verder zullen wij begin 2023 een eerste Jaarverslag Duurzaamheid publiceren met onze routekaarten en een verslag van wat wij inmiddels hebben kunnen realiseren.

CO2 prestatieladder 3

CO2-prestatieladder

Het onderschrijven van het Paris Proof Commitment sluit naadloos aan bij onze certificering op de CO2-prestatieladder. Wij hebben in dit kader de omvang van onze CO2 footprint berekend en houden onze emissies bij. Om deze terug te brengen hebben wij maatregelen genomen, zowel waar het gaat om onze eigen bedrijfsvoering als met het oog op de dienstverlening voor onze klanten. Onze emissies, doelen en maatregelen zijn terug te vinden in onze emissie-inventaris, die jaarlijks wordt geupdate.

Met onze certificering op de CO2-prestatieladder en het ondertekenen van het Paris Proof Commitment laten wij zien te willen bijdragen aan duurzame oplossingen voor uitdagingen van nu en in de toekomst in onze bouwsector.

Wilt u hier meer over weten of heeft u een vraag over onze diensten op het gebied van duurzaamheid? Neemt u contact op met Nils van der Waal ( n.vanderwaal@bureaubouwkunde.nl ) of Sham Lachman (s.lachman@bureaubouwkunde.nl )