Op een interactieve manier de gebouwde omgeving ervaren gedurende het ontwerpproces

Ons proces

BIM (Building Information Modelling) is een intelligent, op 3D gebaseerde uitwerking dat architectuur-, installatie- en constructieprofessionals het inzicht en de hulpmiddelen biedt om gebouwen en infrastructuur efficiënter te plannen, te ontwerpen, te bouwen en te beheren.

Tijdwinst

Tijdwinst

Kortere doorlooptijd en efficiënt proces door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen partijen en leveranciers. Eventuele wijzigingen kunnen hierdoor nauwkeuriger met de opdrachtgever worden besproken.

Innovatief

Innovatief

Knooppunten worden in een 3D-model integraal opgelost. Dit zorgt voor een directe besparing van bouw- en engineeringskosten. De kans op faalkosten zijn met BIM ca. 5-10% lager dan bij een traditioneel proces.

Meer inzicht

Meer inzicht

Meer dan bij de traditionele bouwvoorbereiding is bij BIM alle relevante informatie van een gebouw actueel en direct beschikbaar. Hierdoor wordt de ad-hoc uitvoeringscoördinatie verminderd. Waardoor ook de bouwkosten nauwkeuriger worden bepaald.

Samenwerking

Samenwerking

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van de uitwerking van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dat betekent korte lijnen en doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Informatief

3D-scan in voortraject als basis voor planuitwerking

3D-scan in voortraject als basis voor planuitwerking

Van ruwe meetdata wordt een volledig 3D-beeld gegenereerd – in de vorm van een pointcloud – van de werkelijke situatie. Dit beeld kan direct worden geïnterpreteerd en vormt de basis voor de verdere planuitwerking. De kans op faalkosten wordt verkleind door nauwkeurige maatvoering. Daarbij kan op ieder moment in het bouwproces, naar de bestaande situatie worden gekeken. De uitvoering verloopt dan ook sneller dan bij een traditionele inmeting.

Integratie van alle disciplines in 3D-model

Integratie van alle disciplines in 3D-model

Integratie van constructies, installaties en de bouwkundige onderdelen van een gebouw, maakt de onderlinge relatie direct inzichtelijk. Ambitieuze projecten worden door de inbreng van nieuwe technieken en slimme efficiënte constructies, tot in detail ontwikkeld. Dat levert duurzaam en innovatief maatwerk op.

Daarnaast kunnen planaanpassingen direct in beeld worden gebracht door middel van een ‘live link’ in onze BIM-software. Zo bereiken wij samen met onze opdrachtgevers het gewenste resultaat.

Visualisaties