Aerius berekening

Een Aerius berekening laten maken kan verplicht zijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en brengt de stikstofdepositie die gemoeid is met een bouwproject in kaart. De verplichting geldt wanneer een project mogelijk stikstofdepositie veroorzaakt op beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000 gebieden. Aerius is een rekeninstrument dat wordt beheerd door het RIVM en dat wordt gebruikt om de berekening te maken.
U kunt bij ons terecht voor het maken van een dergelijke aeriusberekening. Wij adviseren tevens indien u dit wenst over mogelijkheden om de stikstofdepositie te verminderen.

Aerius berekening laten maken

Met de Aerius rekentool berekenen wij wat de uitstoot van stikstof en de neerslag daarvan op Natura 2000 gebieden is. Het aandeel van de bouwsector in de totale stikstofdepositie is relatief klein. Maar lokaal kan de impact aanzienlijk zijn, bij bouwprojecten in de buurt van natuurgebieden.
De meeste stikstofdepositie in de bouw wordt veroorzaakt door:
– het gebruik van bouwmachines en -apparatuur die stikstofoxiden uitstoten.
– het gebruik van bouwmaterialen die stikstofoxiden uitstoten bij de productie, zoals beton en asfalt.
– het transport van bouwmaterialen en -afval
– het verstoren van de bodem tijdens de bouwwerkzaamheden
Wij nemen in onze berekeningen behalve de bouwfase ook de gebruiksfase mee.

Aerius berekening

U kunt bij ons terecht voor een Aerius berekening alsmede voor advies betreffende reductie van de stikstofdepositieAerius berekening als basis beperking stikstofemissie

Inzicht in de stikstofemissie die gemoeid is met een bouwproject is een eerste stap op weg naar emissie-reductie. Wij kunnen adviseren hoe in het bouwproject de stikstofuitstoot beperkt kan blijven en/of kan worden verminderd. Enkele voorbeelden van manieren om stikstofdepositie te verminderen bij bouwprojecten zijn:

  • De inzet van schone bouwmachines en -voertuigen tijdens de bouwfase. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van elektrische machines of machines die zijn uitgerust met roetfilters of katalysatoren.
  • Efficiënte planning van de logistiek van bouwmaterialen en -voertuigen kan helpen om onnodig transport te verminderen en daarmee de stikstofdepositie te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van bouwhubs of door het combineren van verschillende leveringen tot één transport.
  • Gebruik van duurzame materialen: Het gebruik van duurzame materialen zoals hout, bamboe of gerecyclede materialen kan de impact op het milieu en de stikstofdepositie verminderen.
  • Bouwen met behulp van modulaire constructies: Het bouwen met behulp van modulaire constructies kan de bouwtijd en het aantal transportbewegingen verminderen, wat kan leiden tot een vermindering van de stikstofdepositie.
  • Verder ontwikkelen van bouwmethoden, materialen en technieken die specifiek zijn ontworpen om stikstofuitstoot te minimaliseren.
  • Toepassing van groene daken en gevels: Groene daken en gevels kunnen helpen om stikstof te absorberen en de luchtkwaliteit te verbeteren, wat kan leiden tot een vermindering van de stikstofdepositie.

Niet alleen in de bouwfase maar ook in de gebruiksfase is aandacht voor reductie van stikstofdepositie actueel


Stikstofdepositie in de gebruiksfase van gebouwen

Stikstofdepositie is niet alleen een probleem in de bouwfase van een gebouw. Ook gedurende de gebruiksfase is het een relevant issue, hoewel de stikstofemissies over het algemeen dan minder direct en intens zijn. De emissies worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de verwarmingssystemen, klimaatsystemen, de fossiele brandstoffen die nodig zijn voor het opwekken van elektriciteit en door de transportbewegingen van mensen van en naar het gebouw. In de gebruiksfase is daarom het van belang aandacht te hebben voor bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzame energiebronnen, groene gebouwontwerpen zoals groendaken.

Neem contact op voor meer informatie

Heeft u een stikstofdepositieberekening nodig? Of bent u op zoek naar advies inzake het verminderen van stikstofdepositie in uw bouwproject? Neem vrijblijvend contact met ons op, wij vertellen er graag meer over!

Uitgangspunten

Resultaatgericht

Resultaatgericht

Resultaatgericht samenwerken doen wij door besluitvaardig te zijn, accuraat te werken en open te communiceren. Onze risico- en raakvlakanalyses zorgen voor een beheersbaar proces.

Efficiënt proces

Efficiënt proces

Wij realiseren een korte doorlooptijd en een efficiënt proces. Dit doen wij door centralisatie van informatie en integrale afstemming tussen alle partijen. Daarnaast optimaliseren wij onze werkwijzen door standaardisatie en certificering.

Directe en open communicatie

Directe en open communicatie

Wij bewaken de ontwikkeling en voortgang van het project en zorgen voor één aanspreekpunt binnen onze organisatie. Voor u betekent dat korte lijnen en een doeltreffende samenwerking met alle partijen.

Innovatief en deskundig

Innovatief en deskundig

Waar het gaat om het toepassen innovaties en ontwikkelingen in wet- en regelgeving lopen wij graag voor de troepen uit. Met onze deskundigheid, adviezen en werkmethodiek maximaliseren wij onze toegevoegde waarde voor onze klanten.

Bekijk onze andere diensten

bouwmanagement

Bouwmanagement

Wij zorgen voor overzicht, bewaken het proces en sturen daar waar nodig. We geven adequate ondersteuning en de juiste adviezen. Wij zijn uw adviseur, vertrouwenspersoon èn uw vaste aanspreekpunt voor het totale traject. 

planuitwerking

Planuitwerking

Jarenlange ervaring en expertise van BIM in combinatie met Total Engineering, stelt ons in staat verantwoorde architectonische en bouwtechnische oplossingen te garanderen binnen elk budget.

plantoetsing

Plantoetsing

Uw plan wordt door onze ervaren en deskundige adviseurs getoetst aan de geldende regels en eisen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid, energiezuinigheid en milieu. Zo weet u dat uw plan aan alle normen voldoet.