Nils van der Waal één jaar aan het roer als directeur

Nils van der Waal één jaar aan het roer als directeur

21 december 2021

Nils van der Waal viert op 1 januari a.s. zijn éénjarig jubileum als directeur van Bureau Bouwkunde. Een enerverend en belangrijk jaar voor de branche, voor de organisatie en hem persoonlijk. Een jubileum is een mooi moment om even terug te blikken en kort vooruit te kijken. En toevallig past dit, zo tussen de oliebollen door, ook nog eens prima in de tradities rond de jaarwisseling.

Nils, hoe heb je het afgelopen jaar ervaren?
Heel uitdagend! Er is heel veel gebeurd; de stap die ik heb genomen naar het directeurschap heeft voor mij persoonlijk en beroepsmatig heel veel veranderd. En tussendoor ben ik ook nog eens in het huwelijksbootje gestapt!

 

Ik kreeg gelukkig alle support van het team. Daar ben ik ze dankbaar voor!

 

Het team van Bureau Bouwkunde heeft mij vanaf mijn eerste dag als directeur alle support gegeven, daar ben ik ze dankbaar voor. Het besef dat wij gezamenlijk, ieder vanuit de eigen rol, werken aan een mooi resultaat voor onze opdrachtgevers staat centraal in onze cultuur. Dat past ook bij mij, coachend leiderschap. Naar mijn idee altijd de beste aanpak waar het gaat om leidinggeven aan een kennisorganisatie zoals de onze.

Uiteraard was ik niet van de ene op de andere dag directeur. Ik ben gedurende langere tijd goed begeleid door mijn voorganger Peter Houtman, die nog twee dagen per week is aangebleven als adviseur. Niettemin, het was een paar grote schoenen die ik moest gaan vullen. Ik was er klaar voor en ben er met een zeker gevoel ingestapt, maar door ervaring wijs geworden wist ik ook dat de praktijk in onze branche heel grillig kan zijn.

Was 2021 uiteindelijk succesvol?
Jazeker. Succesvol én enerverend. We hadden voor onszelf ambitieuze doelen gesteld. Het behalen van die doelen ging niet zonder slag of stoot, niet in de laatste plaats ten gevolge van Covid. Niettemin hebben we tussen de coronaperikelen door mooie, uitdagende en succesvolle projecten mogen realiseren met onze opdrachtgevers.

 

Er was het afgelopen jaar een groeiende vraag naar onze diensten. Bovendien is ons team gegroeid, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.

 

Het afgelopen jaar was er een groeiende vraag naar onze diensten, een prettige constatering! We hebben veel nieuwe contacten gelegd en ons netwerk kunnen uitbreiden. Ons team is gegroeid, wat niet mee viel in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Dat dat toch gelukt is stemt tevreden.

Ik ben heel blij met de kennis die we in huis hebben. Ook daarin zijn we dit jaar veel verder gekomen. We zijn sinds dit jaar gecertificeerd voor de ISO-9001 en we zullen op korte termijn  certificeren voor de BENG (BRL5019) en Wkb (BRL9500). We hebben daarnaast nieuwe diensten aan ons al uitgebreide dienstenpakket toegevoegd. Bijvoorbeeld MPG-berekeningen, daglicht- en ventilatieberekeningen in BIM-modellen, brandoverslagberekeningen en lichtberekeningen (3D) en -rapportages.

Terugkijkend kan ik concluderen dat we zeker een succesvol jaar achter de rug hebben. Een mooie basis voor de komende tijd.

Hoe zie jij die komende tijd voor je?
Vol uitdagingen om mee aan de slag te gaan! Alle partijen in de bouw zijn op een eigen manier bezig om de toekomst vorm te geven; dat is nogal een verantwoordelijkheid. Op dit gebied zie ik veel kansen in digitalisering en het bouwen met BIM. Bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit, de mogelijkheid om BIM-modellen te gebruiken als basis voor de volgende fasen in de life cycle van een gebouw. Na oplevering het gebruik en onderhoud, daarna sloop en hergebruik. Dit is uiteraard een partij-overstijgende uitdaging die we met alle partijen in de hele branche moeten aangaan.

 

Er worden steeds meer bruggen gebouwd tussen onze adviesgroep enerzijds en onze BIM specialisten anderzijds. Ik geloof in de kracht van die synergie.

 

In dat kader vind ik het goed om te zien hoe binnen ons team steeds meer bruggen worden gebouwd tussen onze adviesgroep enerzijds en onze BIM-specialisten anderzijds. Ik geloof in de synergie van deze combinatie. Zo wordt bijvoorbeeld steeds vaker ook voor bouwkostencalculaties of voor duurzaamheidsberekeningen teruggegrepen op de data in BIM. Verder kunnen wij met prestatiemodellen vanuit BIM brandveiligheid en akoestiek visualiseren, zodat direct zichtbaar is dat wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

Dit alles levert een BIM-model op dat rijk is aan data; wat we nu zien is nog maar het topje van de ijsberg. Wat BIM de bouwbranche te bieden heeft is niet in één enkele zin uit te leggen.

Wat staat er op de agenda in 2022?
De adviesgroep zal worden uitgebreid. Wij onderscheiden ons van vergelijkbare bureaus door ons integrale dienstenpakket. Niet alleen zijn wij BIM’mers, wij zijn zeker ook bouwkostenspecialisten, bestekschrijvers, plantoetsers en bouwbegeleiders die opdrachtgevers van dienst kunnen zijn op het gebied van de haalbaarheid van hun ambities. Verder staat kennisontwikkeling opnieuw hoog op de agenda. We willen voor de troepen uit blijven lopen.

 

Volgend jaar breiden we onze adviesdiensten verder uit. We zijn niet alleen BIM’mers, wij bieden een integraal dienstenpakket en lopen graag voor de troepen uit.

 

Maar uiteraard zijn onze opdrachtgevers ons belangrijkste focuspunt. Ik heb er vertrouwen in. We hebben het afgelopen jaar opnieuw kunnen laten zien wat we kunnen en we hebben een goed team waarin hard wordt gewerkt met veel motivatie en plezier. Ik zit inmiddels lekker in mijn rol en kijk erg uit naar het komend jaar!”

Meer weten over de dienstverlening van Bureau Bouwkunde? Klk hier!