Bureau Bouwkunde verzorgt uw stikstofdepositieberekening

Bureau Bouwkunde verzorgt uw stikstofdepositieberekening

17 maart 2023

Bureau Bouwkunde verzorgt uw stikstofdepositieberekening, als onderdeel van begeleiding van de aanvraag Omgevingsvergunning, of als aparte dienst. Een rapportage met stikstofdepositieberekening kan verplicht onderdeel zijn van de vergunningsaanvraag. Wij maken stikstofdepositie inzichtelijk met behulp van de AERIUS calculator en nemen zowel de bouwfase als de gebruiksfase mee in de berekening.

 

Stikstofdepositie verminderen

Sinds de PAS-uitspraken van de Raad van State in 2019 staat stikstof in Nederland hoog op de agenda: het ‘programma aanpak stikstof’ (PAS) werd strijdig bevonden met de Europese natuurwetgeving. De bouwsector kon door een bouwvrijstelling nog een periode doorbouwen, maar deze situatie is sinds 2 november 2022 middels de bekende ‘Porthos uitspraak‘ een halt toegeroepen.

Sinds deze uitspraak zijn er verschillende maatregelen genomen om de stikstofuitstoot te verminderen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen en de sanering van de veestapel.  Ook in de bouwsector is er veel aandacht voor de mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inzet van elektrisch transport, emissievrije machines, het toepassen van duurzame bouwmaterialen, het beter benutten van bestaande gebouwen en het versneld realiseren van energiezuinige woningen.

Als organisatie zijn we blij met de verscherpte aandacht van de overheid voor instandhouding van de natuur. We voelen ons mede verantwoordelijk voor het verminderen van de stikstofvoetafdruk van de bouwsector en dragen daar in onze dienstverlening graag aan bij.

Stikstofdepositieberekeningen zijn cruciaal voor duurzame bouw en bescherming van het milieu

Stikstofdepositie in de bouwsector

Als we het hebben over de impact van de bouwsector op het milieu, denken we meestal aan de uitstoot van broeikasgassen en de hoeveelheid materialen/afval die wordt geproduceerd. Maar er is nog een andere factor: stikstofdepositie. Stikstofdepositie is een proces waarbij stikstofverbindingen uit de lucht neerslaan op het oppervlak van de aarde, waardoor de kwaliteit van de bodem en het water wordt aangetast en de biodiversiteit wordt bedreigd.

Het aandeel van de bouwsector in de totale stikstofdepositie is relatief klein, maar kan lokaal aanzienlijk zijn bij bouwprojecten in de buurt van gevoelige natuurgebieden. De meeste stikstofdepositie in de bouw wordt veroorzaakt door:
– het gebruik van bouwmachines en -apparatuur die stikstofoxiden uitstoten.
– het gebruik van bouwmaterialen die stikstofoxiden uitstoten bij de productie, zoals beton en asfalt.
– het transport van bouwmaterialen en -afval
– het verstoren van de bodem tijdens de bouwwerkzaamheden

Het is in het kader van de Wet natuurbescherming dan ook verplicht het effect hiervan op stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden te onderzoeken. Stikstofdepositieberekeningen kunnen helpen om deze problemen te voorkomen en de impact van bouwprojecten op het milieu te verminderen.

 

Bureau Bouwkunde verzorgt stikstofdepositieberekeningen

Sinds de Porthos uitspraak moet voor ieder plan of (bouw)project met mogelijke stikstofeffecten afzonderlijk worden beoordeeld of dit plan of project significante effecten heeft voor één of meer Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat ieder project een individuele beoordeling vereist van stikstofeffecten in zowel de bouw- of aanlegfase, als in de gebruiksfase. Middels een stikstofdepositieberekening berekenen wij de hoeveelheid stikstof die op een bepaald gebied neerdaalt.

 

Advies beperking stikstofemissie

Aansluitend kunnen wij adviseren hoe in het bouwproject de stikstofuitstoot beperkt kan blijven en/of kan worden verminderd. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar de bouwmethodiek, logistiek en de toe te passen bouwstoffen. Enkele voorbeelden van manieren om stikstofdepositie te verminderen bij bouwprojecten zijn:

  • De inzet van schone bouwmachines en -voertuigen tijdens de bouwfase. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van elektrische machines of machines die zijn uitgerust met roetfilters of katalysatoren.
  • Efficiënte planning van de logistiek van bouwmaterialen en -voertuigen kan helpen om onnodig transport te verminderen en daarmee de stikstofdepositie te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door gebruik te maken van bouwhubs of door het combineren van verschillende leveringen tot één transport.
  • Gebruik van duurzame materialen: Het gebruik van duurzame materialen zoals hout, bamboe of gerecyclede materialen kan de impact op het milieu en de stikstofdepositie verminderen.
  • Bouwen met behulp van modulaire constructies: Het bouwen met behulp van modulaire constructies kan de bouwtijd en het aantal transportbewegingen verminderen, wat kan leiden tot een vermindering van de stikstofdepositie.
  • Toepassing van groene daken en gevels: Groene daken en gevels kunnen helpen om stikstof te absorberen en de luchtkwaliteit te verbeteren, wat kan leiden tot een vermindering van de stikstofdepositie.

Heeft u een stikstofdepositieberekening nodig? Of bent u op zoek naar advies inzake het verminderen van stikstofdepositie in uw project? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.