Bureau Bouwkunde neemt maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren

Bureau Bouwkunde neemt maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren

18 januari 2022

De Bouw is als sector verantwoordelijk voor een substantieel deel van de CO2 uitstoot wereldwijd. Vijf jaar na het Klimaatakkoord in Parijs is er nog steeds een groot gat tussen droom en daad. Om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen is een verregaande reductie van de mondiale broeikasgasemissies nodig. Als organisatie diep verankerd in bouwsector neemt Bureau Bouwkunde verantwoordelijkheid: in haar beleid en doelstellingen voor 2022 zijn de reducerende maatregelen vastgelegd die wij nemen om bij te dragen aan reductie van de CO2 uitstoot.

 

 

CO2 footprint verminderen

Als bouwkundig specialisten en adviseurs hebben wij per definitie veel mogelijkheden die wij hiervoor kunnen inzetten. In eerste instantie gericht op de energiestromen binnen onze eigen organisatie en aansluitend op de CO2 footprint binnen onze projecten. Verder zullen wij stappen nemen om in samenwerking met andere organisaties ook buiten onze grenzen CO2 reductie te realiseren. Door het inzetten van onze kennis en kunde in (deels nieuwe) adviserende dienstverlening maar ook door participeren in innovatieve initiatieven in onze branche.

 

“Wij voelen als bureau in de bouwsector een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van toekomstige generaties.”

 

Nils van der Waal, directeur: “Binnen onze dienstverlening focussen wij al veel langer op thema’s als duurzaamheid en circulariteit. Wij zijn bouwkundig specialisten en hebben veel kennis en kunde in huis, het zou een gemiste kans zijn om deze niet hiervoor in te zetten. Zoals ik al eerder heb benadrukt streven wij naar samenwerkingen met partijen die willen innoveren naar werken in BIM op een manier die het beheer van de hele life cycle van een gebouw mogelijk maakt. Van ontwerp, tot bouw, tot beheer, tot sloop en hergebruik. De winst op het gebied van circulariteit en CO2 reductie is naar mijn mening enorm. Er zijn veel ideeën en initiatieven, maar er is als bouwbranche nog wel een lange weg te gaan.

 

Duurzame dienstverlening met oog op de toekomst

Ook op korte termijn kunnen wij in onze huidige dienstverlening veel doen. In onze adviesdiensten richting opdrachtgevers bijvoorbeeld waar het gaat om milieu impact van ontwerpkeuzes en materiaalgebruik. Al in een vroeg stadium kunnen wij door gecombineerde MPG en BENG berekeningen aantonen dat een plan in ieder geval voldoet aan het bouwbesluit, maar dat het heel goed mogelijk en haalbaar is om een stap verder te gaan. In het advies zullen wij steeds de mogelijke alternatieve opties meenemen die beter scoren op het gebied van duurzaamheid, inclusief doorberekende kosten en baten van die keuzes. Te denken valt aan het onze opdrachtgevers aanbieden van een duurzaam, ecologisch en/of biobased alternatief, zoals isolatie met vlas, hennep of houtvezel. Het allermooist is natuurlijk om inzichtelijk te maken dat de keuze met minder milieu impact ook kostentechnisch interessant kan zijn. Een factor van belang in deze tijd van serieus stijgende bouwkosten.

 

“Het allermooist is om inzichtelijk te maken dat de keuze met minder milieu impact ook kostentechnisch interessant kan zijn.”

 

Uiteraard kijken wij ook naar de manieren waarop wij in onze eigen bedrijfsvoering en processen CO2 reductie kunnen bereiken. Door relatief eenvoudige maatregelen hebben we toch al veel gedaan. Zo zijn we overgestapt op LED verlichting, maken we gebruik van groene stroom en komt het merendeel van onze collega’s met de fiets of OV naar kantoor. We waren al vrij ‘groen’ doordat wij geen wagenpark hebben maar bewust gebruik maken van deelauto’s. Ook daarin maken we nu de betere keuze door waar mogelijk de elektrische variant te kiezen. Het lijken kleine stappen maar als je de CO2 reductie die ze opleveren concreet berekent mag dit toch resultaat heten. Het komend jaar onderzoeken we de mogelijkheden om hierin verder te gaan.

 

CO2 prestatieladder niveau 3 certificaat

Het zou een mooie erkenning zijn om op korte termijn het CO2- Bewust certificaat te behalen, door de certificeren op de CO2 Prestatieladder . De CO2-Prestatieladder een duurzaamheidsinstrument dat kan worden toegepast binnen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Wij certificeren ons in eerste instantie voor het instapniveau 3. Dit betekent feitelijk dat wij als organisatie aan de slag gaan met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. In de nabije toekomst zouden wij ons hier ook graag voor certificeren. Vanaf niveau 4 kunnen wij in onze optiek concreet het meeste verschil maken in onze samenwerkingen met opdrachtgevers en andere partijen in de branche.

Het grootste voordeel van het certificeringstraject is dat het ons ondersteunt in de aanpak naar concrete CO2-reductie doelstellingen. Het hele team staat achter dit streven en vormt als geheel een heel productieve denktank. Dat kan ook niet anders! Op dagelijkse basis worden wij geconfronteerd met de uitdagingen van de branche, maar groeit ook de kennis die kan leiden tot mogelijke oplossingen. Daar willen we mee verder. Als eerste stap hebben we de eigen organisatie aangepakt en de levensvatbare ideeën en initiatieven geconcretiseerd in beleid en doelstellingen. Het behalen van een CO2-Bewust-certificaat is dan een mooie bonus.”

Lees meer over ons kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 en de CO2-Prestatieladder)

Lees meer over onze dienstverlening!