Veiligheid borgen met bouwveiligheidsplan, V&G- of BLVC plan

Veiligheid borgen met bouwveiligheidsplan, V&G- of BLVC plan

28 maart 2023

Veiligheid borgen met een bouwveiligheidsplan, een V&G plan of een BLVC plan staat extra in de spotlight op de jaarlijkse Bewust Veilig dag . Deze Bewust Veilig dag (in 2023 op 29 maart) is een jaarlijks terugkerend evenement geïnitieerd door een aantal partijen uit de bouwsector. Een aanvulling op deze tekst, naar aanleiding van het ingaan van het Besluit bouwwerken leefomgeving per 1 januari 2024, vindt u hier!

In alle branches is een veilige werkomgeving een thema dat aandacht verdient maar in de bouwsector is het nóg belangrijker door de specifieke risico’s die het bouwen met zich meebrengt.

 

 

Veiligheid in de bouwsector

De bouwsector is een van de meest risicovolle sectoren als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Denk aan valgevaar, het werken met zware machines en gereedschappen, mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Daarnaast zijn er risico’s die specifiek zijn voor de bouwsector, zoals het werken op hoogte, het werken met grote hoeveelheden bouwmaterialen en het werken met zware machines en gereedschappen. Jaarlijks gebeuren er helaas nog teveel ongelukken op bouwplaatsen, variërend van lichte verwondingen tot dodelijke ongelukken.

Het belang van bouwveiligheid

Het ligt voor de hand: veiligheid op de bouwplaats is van groot belang voor zowel werknemers als werkgevers. Het is een eerste voorwaarde dat een werknemer met een gerust hart aan het werk kan, zonder zorgen over de eigen veiligheid. Voor werkgevers betekent een veilige werkomgeving verder dat zij minder risico lopen op schadeclaims, boetes en reputatieschade. Bovendien zorgt een veilige werkomgeving voor een hogere medewerkerstevredenheid en een lager ziekteverzuim.

Onze diensten: bouwveiligheidsplannen, V&G-plannen en BLVC-plannen

Wij bieden verschillende diensten aan om bij te dragen aan een veiligere werkomgeving op bouwplaatsen. Hieronder worden bouwveiligheidsplannen, V&G-plannen en BLVC-plannen kort toegelicht.

Bouwveiligheidsplan
Een bouwveiligheidsplan is een plan waarin alle veiligheidsrisico’s op de bouwplaats in kaart worden gebracht en waarin maatregelen worden voorgesteld om deze risico’s te minimaliseren. Een bouwveiligheidsplan is niet alleen belangrijk om de veiligheid op de bouwplaats te waarborgen, maar ook om te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Wij stellen een bouwveiligheidsplan op dat volledig is afgestemd op de specifieke situatie op een bouwplaats. We brengen de risico’s in kaart en stellen maatregelen voor om deze te minimaliseren. Daarbij houden we rekening met de geldende wet- en regelgeving en zorgen we ervoor dat het plan praktisch uitvoerbaar is. Door het opstellen van een bouwveiligheidsplan kunnen bouwbedrijven zich concentreren op hun kerntaken, terwijl wij zorgen voor een veilige werkomgeving.

V&G-plan
Een V&G-plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan) is een plan dat verplicht is bij alle bouwprojecten waarbij meer dan één opdrachtgever of aannemer betrokken is. Het V&G-plan beschrijft hoe de veiligheid en gezondheid van alle betrokken partijen op de bouwplaats worden gewaarborgd. Het moet worden opgesteld voordat de werkzaamheden beginnen en gedurende het hele bouwproject actueel blijven. Het V&G plan dat wij opstellen voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en is afgestemd op de specifieke situatie op de bouwplaats.

BLVC-plan
Een BLVC plan is in steeds meer gemeenten onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning. De vier onderdelen Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie, omvatten alle aspecten voor zogenaamd omgevingsmanagement: maatregelen om de hinder voor alle betrokken partijen in de omgeving van een bouwproject tot een minimum te beperken. Door een goed opgesteld BLVC plan kan de bouwende partij alle betrokkenen die de gevolgen van de bouwactiviteit ervaren, tegemoet komen en de hinder acceptabel maken.

Kortom, als u op zoek bent naar een betrouwbare en ervaren partner op het gebied van veiligheid op en rondom de bouwplaats, bent u bij ons aan het juiste adres. Neem gerust contact op met onze veiligheidskundige Raymond Vink voor meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen.

expert bouwveiligheidsplan