Fontys Hogeschool, Eindhoven

Opdrachtgever Fontys Architect Barcode Architects

Bijdrage Bureau Bouwkunde

  • bouwkundige planuitwerking (UO);
  • technische detaillering;
  • BIM-coördinatie; BIM-clashcontrole;
  • plan van aanpak en planning

Bureau Bouwkunde heeft in samenwerking met het team van Barcode Architects het ontwerp uitgewerkt van drie nieuwe gebouwen op de campus van Fontys Hogeschool Eindhoven – totaal 24.000m2 BVO – aan een groen park met een plein en een tribune. Gebouw R11 wordt gerealiseerd aan de zijde Rachelsmolen en bevat de algemene (campusbrede) voorzieningen, gebouw R12 komt aan de zijde Onze Lieve Vrouwestraat en huisvest de specifieke onderwijsruimten (praktijk- en labruimten). In Gebouw R13, zijde Kennedylaan, zijn de algemene onderwijs- en werkruimten gepland.

Bureau Bouwkunde heeft het Technisch Ontwerp (TO) verder uitgewerkt tot Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO). Barcode en Bureau Bouwkunde hebben voor de uitwerking van de UO-fase samen een Plan van Aanpak en planning opgesteld.

Bekijk ook