Brandoverslagberekeningen nauwkeurig met software

Brandoverslagberekeningen nauwkeurig met software

27 september 2021

Brandveiligheid van nieuwbouw of bestaande bouw is terecht een onderwerp waarop strikte wet- en regelgeving van toepassing is. Bureau Bouwkunde beschikt over software (BINK/DGMR) waarmee nauwkeurige brandoverslagberekeningen kunnen worden gemaakt.

De software berekent en visualiseert hoe, als er brand in een ruimte is, de vlam uit het raam komt en wat deze vlam qua warmtestraling doet richting de bovengelegen verdiepingen en de gebouwen eromheen. De waarde wordt berekend volgens de nieuwste norm NEN 6068.

Raymond Vink is binnen Bureau Bouwkunde expert brandveiligheid. Hij signaleert een groeiende vraag van onze opdrachtgevers en de toetsende instanties naar brandoverslagberekeningen. Raymond: “Aan dergelijke berekeningen liggen complexe formules ten grondslag. Het is erg prettig om te beschikken over software waarmee de nauwkeurigheid gegarandeerd is.

De software werkt op basis van een 3D getekend gebouw. Dit 3D model wordt door ons gemaakt met alle door de opdrachtgever verstrekte parameters, zoals verdiepingshoogte, het aantal woningen of ruimten per bouwlaag en de ramen. Vervolgens bepalen we, in overleg met opdrachtgever of de brandweer, wat de meest kritische plekken zijn waar brandoverslag wordt verwacht. Vanuit daar worden de berekeningen gemaakt.”

Raymond verwacht dat de vraag naar brandoverslagberekeningen de komende tijd zal blijven stijgen. “Dit door de hogere veiligheidseisen vanuit de wetgeving en doordat de software voor brandoverslagberekeningen meer bekend wordt en steeds meer geaccepteerd door Veiligheidsregio’s. Maar ook bijvoorbeeld door recente incidenten in binnen- en buitenland en maatschappelijke ontwikkelingen als de toenemende aandacht voor veilige huisvesting van senioren.

Bureau Bouwkunde kan alle partijen met deze software van dienst zijn, in de ontwerpfase maar ook bij de verduurzamingsslag van bijvoorbeeld woningbouwcorporaties.”

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van brandveiligheid? Neem contact op met Raymond Vink: r.vink@bureaubouwkunde.nl