Bouwkostenmanagement cruciaal in projectbeheersing

Bouwkostenmanagement cruciaal in projectbeheersing

4 maart 2024

Professioneel bouwkostenmanagement borgt het succes en de haalbaarheid van projecten. Binnen Bureau Bouwkunde is senior adviseur Peter Houtman een van de experts op het gebied van bouwkosten.

Peter “Stijgende bouwkosten spelen de branche al een tijd parten. De prijs per m2 bouwoppervlak gaat steeds verder omhoog, het rendement op wat gebouwd is houdt hiermee geen gelijke tred. Hoewel de inflatie en de energieprijzen enigszins tot rust zijn gekomen, blijven de kosten van arbeid stijgen. Na de crisis van 2008 zijn veel goede vakmensen uit de bouw verdwenen en deze tendens van schaarste zet door. Dit komt doordat inmiddels een hele generatie van vakmensen langzamerhand de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Daardoor staan de prijs van arbeid en daarmee de bouwkosten onder druk.

Kostenstijging vormt een belangrijke oorzaak voor het feit dat projecten stagneren of zelfs helemaal niet doorgaan. Wij kunnen door goede advisering zoveel mogelijk zekerheid bieden dat de projecten toch succesvol kunnen worden afgerond. Wij werken met goede tools waarmee we al in een vroege fase op schetsontwerpniveau goede ramingen neerleggen. Op basis van solide uitgangspunten kunnen wij met grote zekerheid aangeven hoeveel een plan gaat kosten. Als er gedurende het project bezuinigingen nodig zijn begeleiden wij deze efficiency slag. In samenspraak met bouwers, aannemers en installateurs geven wij advies hoe verantwoorde kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd.”

Peter begeleidt momenteel als bouwmanager een transformatieproject in de binnenstad van Utrecht, waar bouwkostenmanagement onderdeel van de taakstelling is. Een uitdagend project, onder meer door de locatie midden in het volgebouwde oude stadscentrum, omringd door historische panden. Lees er hier meer over.

 

bouwkostenmanagement

 

Bouwkostenmanagement door Bureau Bouwkunde

Optimalisatie van kwaliteit en efficiënt inzetten van budget lijken soms op gespannen voet met elkaar te staan. Ons streven is door effectief bouwkostenmanagement beide optimaal te realiseren. Door onze kennis van zaken en jarenlange ervaring met complexe bouwprojecten hebben wij voor ieder mogelijk knelpunt een haalbare oplossing en kunnen wij kansen verzilveren waar mogelijk.

In onze aanpak stellen wij realistische budgetten op waarna wij ervoor zorgen dat het project binnen de grenzen van deze budgetten blijft. Door het proactief identificeren van kostenrisico’s zoals prijsstijgingen, kunnen wij de impact van onvoorziene omstandigheden minimaliseren. Wij zoeken verder altijd naar de balans tussen kosten en kwaliteit. Door onze brede expertise kunnen we adviseren op het gebied van alternatieve keuzes voor materialen en technieken die minimaal voldoen aan alle eisen en specificaties. Het goed managen van de bouwkosten heeft een positief effect op de workflow, doorlooptijd en daarmee de operationele kosten.

Belangrijke aspecten van bouwkostenmanagement

Belangrijke onderdelen van bouwkostenmanagement zijn:
1 Kostenraming en begroting: het maken van schattingen en begrotingen voor de kosten van het bouwproject, op basis van materialen, arbeid, apparatuur en andere bouwgerelateerde kosten. Wij doen dit vanuit onze grondige kennis van markt en prijstrends.
2 Kostenbeheersing: continue monitoren van de kosten ten opzichte van het budget, gedurende het hele traject.
3 Prijsonderhandelingen en contractbeheer met alle betrokken partijen.
4 Het identificeren van manieren om kosten te besparen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of functionaliteit.
5 Risicomanagement, door het anticiperen op omstandigheden die van invloed zijn op de kosten van het project, zoals vertragingen, prijsstijgingen van materialen of wijzigingen in wet- en regelgeving.

De voordelen van effectief bouwkostenmanagement

Bouwkostenmanagement een integraal proces dat op verschillende wijzen bijdraagt aan het succes van het bouwproject.

  • Het project blijft financieel gezond en winstgevend
  • Het draagt positief bij aan de tevredenheid van de klant en de reputatie van de organisatie
  • Het goed managen van kostenrisico’s minimaliseert de kans op onverwachte vertragende complicaties
  • Het ondersteunt het concurrentievoordeel doordat door goed bouwkostenmanagement concurrerende prijzen aangeboden kunnen worden voor efficiënt uitgevoerde projecten.

Ontwikkelingen naar de toekomst

Beschikbaarheid en kennis van data vormen de basis voor juiste berekeningen en prognoses. Wij verrijken de 3D BIM modellen waarmee wij werken in de ontwerpfase steeds gedetailleerder met specificaties en kengetallen. Hierdoor wordt interactief kostenmanagement gefaciliteerd. De impact die bijvoorbeeld ontwerpwijzigingen of alternatieve keuzes in materialen hebben op de kosten, wordt vanuit de modellen real time inzichtelijk gemaakt. Tevens is het daarmee mogelijk om verschillende alternatieve scenario’s nauwkeurig door te berekenen en prognoses op te stellen.

De up-to-date kennis van Bureau Bouwkunde op het gebied van werken met BIM 3D faciliteert innovaties op het gebied van bouwkostenmanagement en calculatie. De met deze data verrijkte BIM modellen hebben vervolgens grote voordelen voor de opvolgende fasen van bouwwerken, op het gebied van beheer en onderhoud.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van bouwkostenmanagement? Neem contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!