Verbouwing Polak gebouw, Erasmus Universiteit

Opdrachtgever Eentien Architecten Architect Eentien Architecten

Bijdrage Bureau Bouwkunde

  • kostenraming DO fase
  • directiebegroting
  • technisch bestek (STABU)
  • verzorgen aanbesteding
  • directievoering en toezicht in de uitvoeringsfase
  • verzorgen oplevering

Ons team heeft op verzoek van Eentien Architecten bijgedragen aan de verbouwing van de begane grond van het Polak gebouw op de Erasmus campus te Rotterdam. Hierbij werd tevens een CLI studio gerealiseerd, een Community for Learning & Innovation.

Bekijk ook