Bouwkundige ondersteuning funderingsherstel

Opdrachtgever Jurriëns West Architect -

Bijdrage Bureau Bouwkunde

 • opname op locatie
  • bestaande indeling plattegrond
  • vaststellen E- en W- installaties
 • bouwkundige planuitwerking
  • digitalisering bestaande situatie begane grond
  • opstellen slooptekeningen
  • detaillering bestaand-nieuw
  • Definitief Ontwerp (DO)
  • aanvraag Omgevingsvergunning (WABO)
  • Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)

In Rotterdam West, wijk Middelland, hebben wij ondersteund bij voorbereiding funderingsherstel voor de woningen in de Bellevoysstraat en Schermlaan in opdracht van Woonstad Rotterdam . Het herstel zal worden uitgevoerd door aannemer Jurriëns West.

Voor dit project is de gehele Bestaande Situatie (BS) van de begane grond gedigitaliseerd. Zowel de bouwkundige wanden als installaties zijn nauwkeurig digitaal ingemeten en in kaart gebracht zodat na het funderingsherstel deze weer op de oude positie kunnen worden aangebracht.

Nadat de bestaande toestand in kaart is gebracht wordt het tekenwerk gereed gemaakt voor het Definitief Ontwerp (DO) waarmee de Aanvraag Omgevingsvergunning (AO) zal worden ingediend. Als laatste stap worden de stukken opgewerkt en voorzien van maatvoering voor de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO), zodat de werkelijke realisatie uitgevoerd kan worden.

 

Bekijk ook