Herbestemming van kantoren naar schoolgebouw

Opdrachtgever LMC-VO Architect -
LMC -VO

Bijdrage Bureau Bouwkunde

 • bouwkundige planuitwerking
  Voorlopig Ontwerp (VO)
  Definitief Ontwerp (DO)
  Technisch Ontwerp (TO-B), Technische Omschrijving
  Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO)
 • brandveiligheid (FSE)
 • daglicht- en ventilatieberekeningen
 • aanvraag omgevingsvergunning
 • uitvoering aanbestedingsprocedure
 • directievoering
 • toezicht op de bouw

Aan de 1e Pijnackerstraat in Rotterdam noord is een nieuwe locatie van OPDC en LMC-Voortgezet Onderwijs gerealiseerd door herbestemming van bestaande kantoorunits. Het gebouw biedt ruimte aan 40 leerlingen en 34 medewerkers en voldoet aan alle strenge eisen die worden gesteld aan schoolgebouwen. Bijvoorbeeld op het gebied van daglicht en ventilatie gelden strenge normen waarmee rekening gehouden moet worden. Door het op advies van Bureau Bouwkunde hergebruiken van beschikbare materialen, zoals de kozijnen, is een (kosten)efficiënte en duurzame manier gevonden om maximaal resultaat te behalen binnen de beschikbare kaders.

Voor dit project heeft Bureau Bouwkunde de volledige bouwkundige planuitwerking van het ontwerp verzorgd, zorggedragen voor de rapportage brandveiligheid en voor de aanvraag omgevingsvergunning. In de uitvoeringsfase deden wij de directievoering en hielden toezicht op de bouw.

LMC-VO

Bekijk ook