Circulair bouwen in de schijnwerpers in de ‘Week van de Circulaire Economie’

Circulair bouwen in de schijnwerpers in de ‘Week van de Circulaire Economie’

13 maart 2024

Circulair bouwen vereist dynamische bouwkundige uitwerking

Deze week is het de Week van de Circulaire Economie, een landelijk inspiratie-evenement gericht op het stimuleren van initiatieven op het gebied van circulariteit. Een belangrijk thema dat wij een warm hart toedragen, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als organisatie voelen.

Met circulaire bouw wordt een manier van economisch verantwoord bouwen gerealiseerd die rekening houdt met het behoud van onze leefomgeving . Om hierin stappen te kunnen maken is het noodzakelijk dat alle partijen in de keten vanuit de eigen discipline een bijdrage leveren. Goede samenwerking en afstemming essentieel, alsmede het vermogen om voorbij de grenzen van het eigen vakgebied te kijken.

Bouwkundig uitwerken circulair gebouw tot aan uitvoering

Bureau Bouwkunde ondersteunt circulair bouwen door het inzetten van een dynamische manier van bouwkundige planuitwerking. Voor het realiseren van een circulair gebouw is er namelijk sprake van heel specifieke uitdagingen. Het in de verschillende fasen tot de uitvoering uitwerken is allesbehalve standaard. Heel praktisch is bijvoorbeeld de inkoop van de nog te oogsten materialen in een circulair project afhankelijk van de beschikbaarheid op het laatste moment. In eerdere fasen worden er aannames gedaan; er is nog geen volledige duidelijkheid over de beschikbare materialen, of over bijvoorbeeld maten en kwaliteit.

Er wordt gedurende het uitwerkproces in stappen bekeken of en in welke mate het oogsten en hergebruiken van materialen haalbaar is. Eventueel worden deze aangevuld door gerecyclede materialen, of een duurzaam nieuw product.

Deze afhankelijkheden zijn uitdagend voor bijvoorbeeld bouwkundige detaillering, financiële haalbaarheid, brandveiligheid en vereiste kwaliteit en garanties zoals omschreven in het technische bestek. Als ervaren bouwkundig bureau met specialistische kennis zetten wij ons ervoor in deze dynamische benadering te faciliteren.

Advisering alternatieve haalbare producten en innovaties
Verder ondersteunen wij onze opdrachtgevers door gerichte adviezen en kennisdeling. Ons streven is bouwers kennis te laten nemen van beschikbare én haalbare duurzame producten en innovaties, zodat andere keuzes mogelijk worden. Wij dragen zo bij aan bewustwording en aan kennisdeling met bouwers; er is meer mogelijk is dan de voor de hand liggende oplossingen.

Lees hier meer over een aantal van onze projecten waarbij circulair bouwen en duurzaamheid centraal stonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Neem contact met ons op voor advies en ondersteuning bij het realiseren van uw circulaire bouwprojecten!